دانلود پایان نامه

بیمارستان یا منزل. در موقعیت‌های پزشکی دیگر، ممکن است به بیمار در مورد نحوه و زمان درمان، حق انتخاب داده شود.
4- کنترل اطلاعاتی شامل داشتن موقعیت برای کسب اطلاعات در مورد واقعه ای استرس زا است- مانند اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا، و پیامدهای احتمالی آن چیست؟برای مثال، یک زن باردار ممکن است اطلاعاتی در مورد مراحل زایمان، احساسات مادر پس از آن، و روش‌های پزشکی به دست آورد. کنترل اطلاعاتی، به وسیله افزایش توانایی فرد در پیش بینی وقایع و کسب آمادگی‌های لازم برای مواجهه با آن، و کاهش ترس ناشی از وقایع ناشناخته، موجب کاهش استرس می‌شود.
هر یک از انواع کنترل می‌تواند موجب کاهش استرس شود، اما به نظر می‌رسد که کنترل شناختی بیشترین تاثیر سودمند و پایدار را داشته باشد (کوهن، اوانز، استوکلس و کرانتز، 1986؛ تامپسون، 1981به نقل از سارافینو، 1383).

2-1-3-8- باور فرد در مورد خودش و کنترل
اعتقاد افراد در مورد کنترلی که بر زندگیشان دارند. متفاوت است. بعضی از مردم تصور می‌کنند زمام اختیار زندگیشان را در دست دارند و بعضی دیگر چنین باوری ندارند.
کسانی که معتقدند بر توفیق‌ها و شکست‌هایشان مسلطند، کانون کنترل درونی دارند. به عبارت دیگر، آنان خود را مسئول می‌دانند. بعضی از افراد، مانند که معتقدند اختیار زندگیشان در دست نیروهای خارجی است. کانون کنترل بیرونی دارند (فاریس، 1987؛ راتر، 1966، به نقل از سارافینو، 1383).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسلم است که هر گاه فرض کنیم همه چیز زندگی در اختیار فرد است، واقع بینانه فکر نکرده ایم. اما میزان قبول مسئولیت، تعیین کننده کانون کنترل است. جولیان راتر (1966) مقیاس کانون کنترل درونی- بیرونی را به منظور تعیین میزان درونی یا بیرونی بودن کانون کنترل افراد، تدوین کرد. این مقیاس، شامل رشته ای عبارت‌های دوگانه است مانند:
الف) یک فرد معمولی می‌تواند در تصمیم گیری‌های دولت تاثیر بگذارد.

ب) جهان را شماری اندک از افراد با قدرت اداره می‌کنند.
از میان هر جفت از این عبارت‌های درونی-بیرونی، فرد باید جمله ای را که با آن موافق است، انتخاب کند. اکثر مردم، در مورد میزان تاثیرشان بر وقایع زندگی خود، افکاری میانه دارند. یعنی کانون کنترل آنها در میانه طیف به شدت درونی و به شدت بیرونی قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از جنبه‌های کنترل فردی که اهمیت دارد کارایی شخصی است یعنی اعتقاد به اینکه می‌توانیم درآنچه می خواهیم انجام دهیم، موفق شویم (بندورا، 1986). مردم احتمال توفیق یا شکست را براساس مشاهدات قبلی خود از نتایج فعالیت‌هایشان تخمین می زنند. آنها برای به انجام رسیدن یک عمل، دو مورد را در نظر می‌گیرند:
1- آیا عمل، در صورت صحیح انجام گرفتن، به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد؟
2- آیا می‌توانند آن عمل را به نحو مطلوب انجام دهند؟ برای مثال، ممکن است بدانید که در صورت گذراندن یک دوره تخصصی، موفق به کسب مدرک آن دوره خواهید شد. اگر تخمین شما در مورد موفقیت در آن دوره برابر صفر باشد، احتمال ثبت نام شما کم است. کسانی که از احساس کارایی قوی برخوردارند در مقایسه با کسانی که احساس کارایی ضعیفی دارند، در موقعیت‌های استرس زا، کمتر دچار فرسودگی جسمی و روانی می‌شوند (بندورا، ریس و آدامز، 1982؛ بندورا و همکاران، 1985؛‌هالاهان و بک، 1984، به نقل از سارافینو، 1383).

2-1-3-9- شکل گیری کنترل فردی و عوامل تعیین کننده آن
قضاوت افراد در مورد کنترل رخدادهای زندگیشان بر چه اساسی است؟ این ارزیابی‌ها معمولا براساس دانش و اطلاعات گوناگون حاصل از تجارب فرد در طول زندگی صورت می‌گیرد (بندورا، 1986؛ فاریس، 1987؛ رادین، 1987 الف؛ شانک و کاربوناری، 1984). یکی از
مهم ترین این منابع، عملکرد ما، یعنی برداشت ما از میزان توفیق یا شکست اقداماتمان است. شیرخواران با هماهنگ کردن احساسات و حرکات جسمانی شان، کنترل فردی را می آموزند. مثلاآنان یاد می‌گیرند که با تکان دادن جغجغه می‌توانند صدا ایجاد کنند.
فرد طی زندگی خود، میزان کنترل فردی اش را از طریق یادگیری اجتماعی ارزیابی می‌کند؛ فرایندی که در آن از طریق مشاهده رفتار دیگران، به یادگیری می پردازد (بندورا، 1986). در اوان کودکی، خانواده نقش مهمی‌در این فرایند بازی می‌کند. اعضای خانواده منبع الگوهای رفتاری تشویق و تنبیه، تقویت، و معیاری برای مقایسه هستند. پدر و مادر مهربان، کودکان را تشویق می‌کنند و معیارهای رفتاریشان با ثبات است، فرزندانی پرورش می‌دهند که از احساس کارایی قوی و محور کنترل درونی برخوردارند (هارتر ، 1983). پس از ورود کودکان به مهد کودک یا مدرسه، همسالانشان به گونه ای فزاینده اهمیت پیدا می‌کنند و کودکان خودشان را در توانایی‌های درسی، شیطنت، استعداد، محبوبیت و غیره، با آنها مقایسه می‌کنند. در نوجوانی، احساس کنترل فردی به شدت تحت تاثیر روابط جنسی و اجتماعی و تصمیم‌های مربوط به آموزش عالی و وضعیت شغلی قرار دارد. کسانی که با مهارت‌های ذهنی و اجتماعی ضعیف و شک بسیار در مورد خود، به دوران بزرگسالی تا پیری، به شکلی فزاینده بیرونی می‌شود، یعنی اعتقاد به تاثیر بخت و اقبال و قدرت دیگران بر زندگی، افزایش می یابد (لاشمن، 1986). در نتیجه، زمانی که افراد مسن به بیماری‌های جدی مبتلا می‌شوند، بسیاری از آنان مانند جوان ترها، ترجیح می‌دهند متخصصان، تصمیم گیری‌های بهداشتی را برایشان انجام دهند (وودوارد و والستون، 1987).
اطلاعاتی که افراد از آن برای ارزیابی میزان کنترل فردی خود استفاده می‌کند، معمولا گذشته نگر، پیچیده و غیر روشن است. در نتیجه، قضاوتهایی که در مورد کنترل فردیشان انجام می‌دهند همیشه واقع گرایانه و براساس حقایق نیست. بعضی اوقات ما دچار حالتی می‌شویم که الن لانگر آن را توهم کنترل می نامد، یعنی می پنداریم بر رخدادی که اتفاقی است، کنترل داریم (به نقل از سارافینو،1383).

2-1-3-10- جنسیت و تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی در کنترل فردی
معمولا تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی و جنسیتی در کنترل فردی، براثر تجارب اجتماعی افراد ایجاد می‌شوند. گاهی اوقات، پدر و مادر و معلمان، ندانسته، دختران را به سوی کانون کنترل بیرونی و احساس کارایی پایین سوق می‌دهند (دوک و الیوت ، 1983). به دلیل آنکه گروه‌های اقلیت و افراد فقیر معمولا از قدرت و پیشرفت اقتصادی محدودی برخوردارند، بیشتر به کانون کنترل بیرونی معتقدند (لاندین ، 1987 ،به نقل از سارافینو،1383).

2-1-3-11-زمانی که مردم کنترل فردی ندارند
بر سر کسانی که به مدتی طولانی، دچار استرس شدیدی می‌شوند و احساس می‌کنند هر کاری که انجام می‌دهند فرقی نمی‌کند. چه می آید؟ آنان احساس عجز و ناتوانی می‌کنند. تصور می‌کنند گرفتار شده‌اند و توانایی جلوگیری از پیامدهای منفی را ندارند. کارمندی که هر کاری می‌کند نمی‌تواند رضایت خاطر مدیر را فراهم آورد. دانشجویی که نمیتواند در امتحان موفق شود، یا بیماری که نمی‌تواند درد شدید کمرش را تسکین بخشد، همه در موقعیتی قرار دارند که موجب یاس و دلسردی می‌شود. در نتیجه، این افراد ممکن است دست از تلاش بردارند، باور کنند که بر وقایع زندگیشان کنترلی ندارند و در موقعیت‌هایی که با اعمال کنترل می‌توانند موفق شوند کاری انجام ندهند. مارتین سلیگمن (1975) این موارد را درماندگی آموخته شده نامیده است و آن را یکی از ویژگی‌های اساسی افسردگی می‌داند.
پژوهشی به وسیله دونالد هیروتو و مارتین سلیگمن (1975) نشان داد قرار گرفتن افراد در موقعیت‌هایی که به شکست‌های مکرر می انجامد، موجب می‌شود آنها احساس درماندگی را بیاموزند. این پژوهشگران دانشجویان را به سه گروه که صدای بلند گوشخراشی را می‌شنیدند، تقسیم کردند. در گروه اول صدا قابل کنترل بود و به آنان گفته شده بود دکمه ای وجود دارد که با فشار دادن آن، صدا قطع می‌شود. به گروه دوم همان دستور کار گفته شده بود، با این تفاوت که آنان هر کار می‌کردند صدا قطع نمی‌شد. به گروه سوم گفته شده بود که هر از چند گاهی صدایی خواهند شنید که خود به خود قطع خواهد شده و از آنان خواسته شده بود که سر جای خود بنشیند و به آن گوش دهند. سپس احساس ناتوانی و عجز دانشجویان به شکلی مشابه ‌اندازه گیری شد. دانشجویانی که در گروه صدای کنترل نشدنی قرار داشتند، بیش از دو گروه دیگر احساس ناتوانی کردند. سلیگمن و همکارانش نظریه درماندگی آموخته را بسط دادند و دو مشاهده دیگر را توصیف کردند (آبرامسون، سلیگمن، و تیزدال، 1978). اول آنکه، رخدادهای کنترل نشدنی همیشه به درماندگی آموخته منجر نمی‌شوند و دوم آنکه افراد افسرده اغلب احساس از دست دادن عزت نفس را گزارش می‌کنند. این نظریه، ناگزیر از پاسخ دادن به این پرسش است که چرا مردم خود را بابت رخدادهایی خارج از کنترلشان سرزنش می‌کنند. آنان پس از اصلاح این نظریه، چنین پاسخ دادند زمانی که مردم با رخدادی کنترل نشدنی روبه رو می‌شوند، از خود می پرسند: «چرا من نمی‌توانم بر این رخداد تاثیر بگذارم و این رخدادها تا به کی ادامه خواهند داشت؟» آنان به این پرسش از طریق فرایند اسناد، پاسخ می‌دهند، به این معنا که مردم سعی می‌کنند از طریق بررسی اعمال، قصدها، انگیزه‌ها و احساساتشان، به علل وقایع پی ببرند. چگونه؟ مردم برای بررسی علل، سه بعد از موقعیت را ارزیابی می‌کنند:
1- درونی- بیرونی : افرادی که احساس به دام افتادن و ناتوانی در کنترل رخدادهای منفی می‌کنند، از خود می پرسند که آیا ناتوانی آنان در کنترل آن رخداد، باعث ایجاد این موقعیت شده است یا علل بیرونی خارج از کنترل؟ برای مثال، فرض شود بیماری که براثر تصادم دچار آسیب شده و به یک برنامه فیزیوتراپی ویژه عمل می‌کند، نتواند به اهداف هفتگی تعیین شده برسد. او ممکن است این شکست را ناشی از ضعف تحمل خود بداند یا آن را به برنامه فیزیوتراپی طراحی شده، نسبت دهد. قضاوت او هر چه که باشد، ممکن است باعث شود او دیگر به برنامه ادامه ندهد. اگر وی علت مشکل را ضعف قدرت شخصی ارزیابی کند، احتمالا دچار کاهش عزت نفس می‌شود.
2- دایم- موقت : افرادی که با رخداد منفی کنترل ناپذیری روبرو می‌شوند، عامل ایجاد موقعیت را از نظر دایم بودن یا موقت بودن ارزیابی می‌کنند. اگر آنان تصورکنند عامل ایجاد کننده، همیشگی است، مانند یک بیماری مزمن یا ناتوان کننده، بیشتر احساس افسردگی می‌کنند.

3- کلی- اختصاصی : مردم همچنین از خود می پرسند که آیا عواملی که باعث وقایع کنترل ناپذیر شده‌اند تاثیری وسیع می‌گذارند یا اختصاصی؟کسی که نمی‌تواند سیگار را ترک کند، ممکن است به این نتیجه کلی برسد که «من کلا آدم بد و کم اراده ای هستم» که در این صورت بیشتر احساس ناتوانی و افسردگی می‌کند تا فردی که به نتیجه اختصاصی برسد، مانند آنکه بگوید «من در کنترل این بخش از زندگی ام موفق نیستم. »
بنابراین، کسانی که رخدادهای منفی زندگیشان را به عوامل دائمی و کلی نسبت می‌دهند، در معرض خطر ابتلا به احساس درماندگی و افسردگی قرار دارند. اگر قضاوت آنان درونی نیز باشد، احساسشان شامل از دست دادن عزت نفس نیز خواهد بود. مردمی‌که تصور می‌کنند رخدادهای بد ناشی از عوامل درونی، دایم و کلی هستند و وقایع خوب، ناشی از عوامل بیرونی، موقت و اختصاصی، دیدی بدبینانه در مورد زندگی پیدا می‌کنند (کامن و سلیگمن، 1989).
نداشتن کنترل فردی به هنگام شرایط پراسترس زندگی واقعی، چه تاثیری بر افراد می‌گذارد؟ تعدادی از پژوهش‌ها، از طریق بررسی دانشجویان خوابگاه‌ها، به این پرسش پاسخ گفته‌اند (باوم، آیلو و کالسنیک ، 1978؛ باوم و گچل، 1981؛ رادین و باوم، 1978). در این تحقیقات میزان استرس و کنترل دانشجویان ساکن در دو خوابگاه‌اندازه گیری شد. در خوابگاه اول، راهروهایی کوتاه به گونه ای طراحی شده بودند که تعداد کمی از ساکنان آن می‌توانستند در یک محل جمع شوند. در خوابگاه دوم، راهروهایی بلند به گونه ای طراحی شده بودند که تعداد زیادی از ساکنان ان می‌توانستند در طول راهرو بنشینند. این پژوهش‌ها نشان دادند دانشجویانی که در خوابگاه‌هایی با راهروهای بلند زندگی می‌کردند، بیش از دانشجویان خوابگاه‌های دارای راهرو کوتاه، دچار استرس و ناتوانی در کنترل وقایع اجتماعی ناخواسته می‌شدند. افزون بر این، تفاوت‌های فوق با میزان درماندگی و عجز نیز همبستگی داشت. مشاهده دانشجویان در موقعیت‌های اجتماعی نشان داد کسانی که در خوبگاه‌های دارای راهروهای بلند به سر می‌بردند بیش از دانشجویان گروه دیگر احساس ناتوانی می‌کردند- برای مثال، ساکنان خوابگاه‌های دارای راهرو بلند، کمتر با غریبه‌ها باب سخن را باز می‌کردند، همکاری کمتری از خود نشان می‌دادند و در بازی‌های رقابتی، بیشتر تمایل به تسلیم شدن داشتند.
کارول دوک و همکارانش درماندگی آموخته شده و اسناد را در کودکان دبستانی مورد بررسی قرار دادند. در یک پژوهش به دانش آموزان کلاس پنجم، بلوک‌هایی با رنگ‌های گوناگون داده و از آنان خواسته شد که بلوک‌ها را مانند تصویر روی دیوار کنار هم بگذارند (دوک و ریپوچی ، 1973). به انجام رساندن این کار با بلوک‌هایی که داشتند عملا ناممکن بود. دانش آموزانی که شکست خود را به عوامل دایم و کنترل ناپذیر نسبت دادند، مانند ضعف توانایی خودشان، در انجام دادن کارهای بعدی عملکرد ضعیف تری داشتند تا دانش آموزانی که شکست را به عوامل موقت و اصلاح پذیر، مانند تلاش نکردن، نسبت داده بودند. بررسی دیگر نشان داد که بعضی معلمان به گونه ای به دختران پسخوراند می‌دهند که باعث می‌شود آنان بیش از پسران احساس درماندگی کنند (دوک، داویدسون، نلسون و انا ، 1978). تجارب کودکان اغلب باعث ایجاد احساس درماندگی در آنان می‌شود.

2-1-3-12- کنترل فردی و سلامت
کنترل فردی و سلامت، از دو راه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند. اول، افرادی که احساس کنترل فردی شان قوی است، امکان دارد به میزان بیشتری توانایی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری را داشته باشند. دوم، به هنگام ابتلا به بیماری جدی، افراد دارای احساس کنترل فردی قوی ممکن است بهتر با بیماری کنار بیایند و در فرایند توان بخشی، نقشی سازنده تر داشته باشند. هر دو این ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
محققان از چند رویکرد به منظور اندازه گیری کنترل فردی استفاده کردند، برای نمونه، بعضی از پژوهشگران مصاحبه‌ها یا پرسشنامه‌هایی تدوین کرده‌اند که میزان استفاده فرد از هر یک از انواع کنترلهای شناختی، رفتاری، یا اطلاعاتی را اندازه گیری می‌کند. بعضی دیگر، کانون کنترل افراد را با استفاده از مقیاس کانون کنترل درونی- بیرونی یا آزمون‌هایی که اختصاصا کنترل بر سلامت را می سنجند، بررسی کرده‌اند. یکی از بهترین آزمون‌های تدوین شده در این باره، مقیاس‌های چند بعدی


دیدگاهتان را بنویسید