دانلود پایان نامه

منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید 25
گفتار سوم:انکار قیامت 26
عنوان صفحه
مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت 28
گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ 28
گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت 30
فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت
مبحث اول: مبانی جرم انگاری 32
گفتار اول: مبانی شرعی 33
بند اول: آیات قرآن کریم 36
بند دوم: احادیث و روایات 39
گفتار دوم: مبانی عرفی 40
بند اول: امنیت و نظم عمومی 40
بند دوم: نیرنگ 44
بند سوم : خشونت 45
مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت 46
گفتاراول: مفهوم فرقه 46
بند اول: مفهوم لغوی 46
بند دوم: مفهوم اصطلاحی 47
بند سوم:ویژگیهای فرقه 48
بند چهارم:تفاوت فرقه و دین 50
گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت 53
بند اول: بیت العدل 53
بند دوم:واحدهای تبلیغاتی 54
بند سوم:محافل ملی و محلی 55
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی 55
فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت
مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین 61
گفتار اول: بهائیت و ارتداد 63
گفتار دوم:بهائیت و بدعت 66
مبحث دوم:جرائم علیه امنیت 68
عنوان صفحه
گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت 72
گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام 74
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81
فهرست منابع 84

فصل اول
مقدمه
الف)طرح موضوع
در طول تاریخ همواره برخی از افراد بیماردل و جاهل و هواپرست از آموزه های اصیل اسلامی سوءاستفاده کردند و به ادعای واهی می پرداختند و به تشکیل گروه و فرقه های منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام می کردند ،یکی از این فرقه های انحرافی بهائیت است
بهاییان با تفکرات غالیانه و مغایر با تمام ادیان الهی دینی بشرساز ارائه کرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبیاء الهی دانسته و در جای جای آثار شان خود را دارای مقام ربوبیت و الوهیت قلمداد کرده اند دین اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه یافته معرفی کرده اند ،این فرقه ها همواره در ستیز با اسلام و تشیع قرار دارند این نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بیست قانون اساسی “داشتن یک عقیده و مرام آزاد است ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریک دیگران ،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود”.
ولی اعضای این فرقه از این اصل تخطی کرده و به تبلیغ این فرقه در سطح بین المللی و داخلی و جذب نیرو و سازماندهی یک جبهه مخالف علیه جمهوری اسلامی پرداخته اند ولی در قانون مجازات ما که ضامن اجرای اصول ق.ا است،جایگاه این فرقه به طور مشخص جرم انگاری نشده است و شیوه برخورد با فعالیت های این فرقه با ابهام جدی روبرو است.
ب)بیان مساله
این پژوهش که فرقه بهائیت از دیدگاه حقوق کیفری ارائه می‌گردد تلاشی است در جهت تحقیق و شناسایی یکی از فرقه‌های انحرافی که در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در این نوشتار سعی گردیده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهی و حقوقی تعریفی از تشکیلات و عضویت واداره و هدف این فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی آن تحلیل و ارتباط آن با سایر جرائم علیه امنیت و علیه دین بررسی شود و در پایان این تحقیق واکنش هایی که برای مقابله با این پدیده انحرافی قابل اعمال است بررسی شود و تا حدی از ابهامات و سردرگمی های دستگاه قضایی در این مورد انحرافی بکاهد.
ج)اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش و فعالیت های فرقه های انحرافی مثل بهائیت در جامعه ایرانی و ابهام و عدم صراحت در قوانین موضوعه جهت برخورد با تشکیلات گسترده بهائیت و شیوه برخورد و مقابله با این فرقه های انحرافی دچار مشکل جدی ساخته است
د)سوال پژوهش
1-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی ما تشکیل فرقه بهائیت جرم است؟
2-آیا برخی رفتارهای فرقه مذکور می تواند مصداق جرائم علیه امنیت و علیه دین قلمداد گردد؟
ز)سابقه علمی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از لحاظ سابقه تاریخی هیچ پایان‌نامه‌ایی و یا نوشته‌ی دیگری به تحلیل حقوقی بهائیت نپرداخته است، البته کتابها و مقالات متعددی در زمینه بهائیت وجود دارد که اکثراً به تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی بهائیت پرداخته اند. از جمله این کتب، بهائیت در ایران نوشته دکتر سعید زاهدانی با همکاری محمدعلی‌ اسلامی چاپ سوم 1384 نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که این کتاب به بررسی چند و چون بهائیت به عنوان یک جنبش مذهبی پرداخته است و
به این مقوله می‌پردازد که فرقه‌های شیخیه و بابیه کی و چرا و چگونه به وجود آمده‌اند، دیدگاه و اعتقاداتشان چیست، این تحقیق به بهائیت از زاویه جامعه‌شناختی و سیاسی می‌نگرد و نحوه تعامل آن را با اقتدار ملی مورد توجه قرار می‌دهد، که این کتاب سه بهره، هفت فصل و یک نتیجه‌گیری دارد.
بابیگری و بهاییگری نوشته محمد مهدی اشتهاردی ناشر آن کتاب آشنا، چاپ اول، بهار 1379، این کتاب در رابطه با امام زمان نوشته شده است و از این نظرکه از آغاز غیبت آن حضرت تاکنون به طور مکرر افراد گمراه ادعای مهدویت و بابیت کرده اند و بازیچه استعمار شده‌اند تا بلکه بتوانند از این راه در میان شیعیان تفرقه و پراکندگی ایجاد کنند. این کتاب در حقیقت به آگاهی بخشی پرداخته تا موجب بیداری اقشار جامعه شود. و در پنج فصل ارائه شده است.
کتاب نیمه پنهان یا سایه شوم؛ نوشته مهناز رئوفی، انتشارات کیهان. چاپ اول 1385 این کتاب خاطره یک زن بهایی بازگشته به اسلام است، نویسنده در این کتاب علت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح می‌دهد با قلمی روان و روشن از ماجراهای همزیستی با بهائیان می‌گوید.
کتابی تحت عنوان الفرقه الهامشیه فی الاسلام؛ اثر بن عبدالجلیل در سال 2005 میلادی توسط دارالمدار اسلامی روانه بازار تحقیقات مربوط به ادیان و فرقه‌ها شده است. این کتاب یکی از جدیدترین آثاری است که درباره فرقه‌های افراطی در شیعه نوشته است. در این کتاب در فصل اول از بهائیت بحث شده است. در واقع نویسنده در صدد بیان این نکته است که فرقه‌های انحرافی اسلام چگونه شکل گرفته‌اند نظریه مولف این است که فرقه‌گرایی در جهان اسلام چه تأثیری داشته است.
و به ترتیب کتاب‌های ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال 1370، بهائیت از ادعا تا واقعیت، نوشته مهدی کریمی سلسله مباحث بهایی شناسی، انتشارات رادنگار، محاکمه باب و بها، انتشارات برهان، دکتر همت، چاپ سوم تهران 1344. خدای عصر ارتباط، نوشته محمدرضا حسینی، تهران 1388 فتنه باب، جلد دوم تألیف اعتماد السلطنه به قلم عبدالحسین نوایی، چاپ ،1377 انتشارات تهران، بهائیت دین نیست، ابوتراب همت، چاپ دوم، چاپ نیکتو تهران 1325 جستاری از تاریخ بهایی‌گری در ایران دکتر شهبازی، موعود، شهریور 1387، شماره 91.
این کتب و نوشته‌ها همانطور که در ابتدا گفته شد نیز به تحلیل جامعه‌شناسی و سیاسی و چگونگی شکل‌گیری این فرق پرداخته است و هیچ کدام به تحلیل حقوقی نپرداخته است.
و)هدف پژوهش
هدف از این پژوهش رفع ابهام نسبت به رفتارهای مجرمانهی بهاییت، عملکرد تشکیلاتی و فردی اعضاء آن در ارتباط با حقوق جزاست.
ه)روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی است. و اطلاعات گردآوری شده از طریق منابع کتابخانه و اینترنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ی)پلان کار
فصل اول :دیرینه و کلیات ،در ابتدای این فصل به نحوه شکل گیری و ورود این فرقه مجرمانه در جامعه اسلامی ایران اشاره می گردد و در ادامه وضعیت کنونی این فرقه در جامعه ایران مورد بررسی قرار می گیرد .
فصل دوم:فرقه مجرمانه بهاییت :در این فصل با توجه به نقش و هدفی که این فرقه از تشکیل چنین گروهی دنبال و در راستای آن فعالیت های خود را شکل می دهد ابتدا مبانی جرمانگاری رفتارهای این فرقه و در ادامه رکن قانونی آن بیان می شودو فرقه بودن و تشکیلاتی بودن این فرقه تبیین می شود.
فصل سوم:ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم:در این قسمت با توجه به تعریفی که از ا ین فرقه انحرافی در فصل دوم ارائه می گردد سعی می شود رفتارهای مجرمانه ایی که این فرقه با عناوینی مثل جرایم علیه امنیت و دین مرتکب می شوند بررسی شود.
مبحث اول:روند شکل گیری بهائیت
یکی از فرقه هایی که در تشکیل فرقه بهائیت موثر بود و در واقع اساس بهائیت از آن فرقه و رهبران آن گرفته است فرقه شیخیه است چنانچه محمدعلی بها بانی فرقه بابیت از شاگردان سید کاظم رشتی از جمله رهبران شیخیه است لذا در بررسی روند شکل گیری این فرقه لازم است با فرقه شیخیه و اصول و اعتقادات آنها مختصری بیان شود.
گفتار اول:پیشینه بهائیت:
پیشینه بهائیت را باید در فرقه شیخیه جستو کرد که از آن به عنوان فرقه کشفیه یا پایین سری نیز تعبیر می کنند. شیخیه مقدمه شکل گیری فرقه های بابیه و بهائیه را فراهم آورد. حسینعلی خان نوری بانی فرقه بهائیه با سه واسطه از مشرب شیخیه بهره جست. با این تفاوت که فرقه شیخیه خود را یک فرقه اسلامی می دانند و برخی فرقه های زیر شاخه این نحله حتی با اسلام شیعی و فقه اصولی نیز فاصله چندانی ندارند، اما پیروان بهائیه خود را صاحب دینی جدید می دانند. با این وصف شناخت فرقه شیخیه و فرقی که از آن برآمده است، ما را در آشنایی بیشتر با علل ظهور بابیه و بهائیه کمک می کند.
بند اول:شیخیه
در زمان فتحعلی شاه به علت جنگ‌های زیاد بین ایران و سایر کشورها، و فقری که بر عامه مردم به علت جنگ‌ها حاصل شده بود مردم به ستوه آمده بودند و به دنبال یک منجی می‌گشتند. در این بین شیخ احمد احسایی از امام زمان (عج) و همچنین از ارتباطاتی که با او دارد برای مردم می‌گفت و باعث شد عده‌ای از مردم به دور او جمع شوند، او عقاید خود را به عنوان شیعه خالص بیان می‌کرد،.علامه حسن‌زاده آملی راجع به شیخ احمد احسایی می فرماید؛
قائل به اصالت وجود است و قواعد فلسفی را معتبر نمی‌داند بدون این‌که متوجه باشد در گرداب تفویض و شرک افتاده است و سهمی از توحید ندارد.
پیروان شیخ احمد احسایی مجموعا از مردم بصره، حله، کربلا، قطیف، بحرین و بعضی از شهرهای ایران بودند .
شیخ احمد احسایی، هر چند به وارستگی و تلاش در عبادات و ریاضت های شرعی، ستوده شده و به برخورداری از علوم مختلف و تربیت شاگردانی چند شهرت یافته بود لیکن آراء و نظریاتش، مصون از خطا و اشتباه نبود و گاهی برخی از عالمان و اندیشمندان معروف آن عصر، با انتقاد جدی از اندیشه ها و لغزش های وی، او را «غالی » ، «منحرف » و حتی «کافر» می خواندند . احسایی خود می گوید:
محمد بن حسین آل عصفور بحرانی – که پدرش از مشایخ بوده است – در بحثی رویارو، بر وی انکار آورد.
شیخ احمد احسایی با این که شیعه بود ولی بعضی اعتقادات او مخالف با عقاید شیعه است. از جمله مهم‌ترین اختلافات شیخیه با شیعه از قرار زیر است:
1-معاد: شیخ احمد احسایی اعتقادی به معاد جسمانی ندارد و معاد را روحانی می‌داند، و از آن به هور قلیایی تعبیر می‌کند، شیخ احمد احسایی بر این اعتقاد بود که کالبد جسم تباه می‌شود.

در واقع شیخ احمد احسایی به دو نوع جسم قائل بود، الف) کالبد ظاهری که در دنیا تجزیه و تحلیل می‌شود و عناصر آن به طبیعت بر می‌گردد و ب) بعد از این که جسم دنیوی از بین رفت جسم لطیفی از آن باقی می‌ماند که شیخ احمد احسایی از آن تعبیر به هور قلیا می‌کند.
2- معراج: شیخ احمد احسایی معراج جسمانی پیامبر را قبول دارد ولی اختلافی که در این زمینه با شیعیان دارد این است که در هر فلکی که پیامبر وارد می‌شد باید جسم او متناسب با آن تغییر می‌کرد تا جسم پیامبر آسیب ببیند.
3- رکن رابع: یکی دیگر از


دیدگاهتان را بنویسید