مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v6n1p56-fa-1

سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06018-DOI: 10.21859/jne تاثیرآموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان مبتلا به پرفشاری خون احمد اداوی 1، رضا فتحی مرغملکی 2،*، Read more…

By 92, ago