پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره راهنمایی و رانندگی

مهرداد رایجیان اصلی(1379) مقاله ای با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی» نوشته است که در آن به بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم و تخلفات رانندگی در ایران از ابتدا تا Read more…

By 92, ago