• طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

  چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت مدرسه چیست ؟ طرح تعالی مدیریت مدرسه عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ، نگارش …

  شهریور ۲۰, ۱۳۹۷
 • پایان‌نامه J Nurs Edu-v6n2p30-en-1

  Received: 29 Jan 2017 Accepted: 17 Jul 2017 Abstract Introduction: Education can play a major role in improving the quality of nurses’ performance. The present study aimed to determine the effect of hand dressing training through group and video training on the knowledge of nurses working in different wards. Methods: In this quasi-experimental study with …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • منابع تحقیق J Nurs Edu-v6n2p21-fa-1

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ولی برای …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v6n2p21-en-1

  * Corresponding author: Mohammad Abbasi, Assistance Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran. E-mail: [email protected] Received: 13 Jul 2016 Accepted: 18 Jul 2017 Abstract Introduction: Clinical education is a dynamic process and a core in nursing professional education. The clinical education curriculum has been planned to …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v6n2p11-en-1

  University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: [email protected] Received: 01 Feb 2016 Accepted: 31 Aug 2016 Abstract Introduction: Unhealthy lifestyle causes complications and requires greater attention towards education and health promotion programs among various social groups. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of peer education on health- promoting lifestyle in health volunteers. …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v6n1p63-fa-1

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ولی برای …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v6n1p63-en-1

  * Corresponding author: Reza Hosseinabadi, Social Determinants of Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. E-mail: [email protected] Received: 12 Mar 2016 Accepted: 15 Feb 2017 Abstract Introduction: Assessing the views of students is one of the tools for assessment of the performance evaluation methods in medical education. The aim of this study …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v6n1p56-fa-1

  سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06018-DOI: 10.21859/jne تاثیرآموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان مبتلا به پرفشاری خون احمد اداوی 1، رضا فتحی مرغملکی 2،*، یعقوب مدملی 3 کارشناس، گروه مشاوره، مرکز مشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران کارشناس، گروه مشاوره، مرکز بهداشت …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v6n1p49-fa-1

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ولی برای …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • منابع و ماخذ مقاله J Nurs Edu-v6n1p49-en-1

  Instructor of Nursing and Midwifery, Faculty of Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran * Corresponding author: Shahnaz Pouladi, Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. E-mail: [email protected] در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶