• منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v6n1p63-fa-1

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ولی برای …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه ارشد J Nurs Edu-v6n1p63-en-1

  * Corresponding author: Reza Hosseinabadi, Social Determinants of Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. E-mail: [email protected] Received: 12 Mar 2016 Accepted: 15 Feb 2017 Abstract Introduction: Assessing the views of students is one of the tools for assessment of the performance evaluation methods in medical education. The aim of this study …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه ارشد رایگان J Nurs Edu-v6n1p56-fa-1

  سایت منبع فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06018-DOI: 10.21859/jne تاثیرآموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان مبتلا به پرفشاری خون احمد اداوی 1، رضا فتحی مرغملکی 2،*، یعقوب مدملی 3 کارشناس، گروه مشاوره، مرکز مشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران کارشناس، گروه مشاوره، مرکز بهداشت …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v6n1p49-fa-1

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ولی برای …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • منابع و ماخذ مقاله J Nurs Edu-v6n1p49-en-1

  Instructor of Nursing and Midwifery, Faculty of Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran * Corresponding author: Shahnaz Pouladi, Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Faculty of Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. E-mail: [email protected] در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶
 • مقاله رایگان J Nurs Edu-v6n1p41-en-1

  [email protected] Received: 22 Jul 2016 Accepted: 24 Dec 2016 Abstract Introduction: Motivation is important for many activities, such as learning. Having motivation, especially about selection of a medical science discipline is a very sensitive subject, because it is responsible for providing, maintaining, and promoting social health. Therefore, the goal of this study was designing and …

  بهمن ۷, ۱۳۹۶