اموزش عمومی خلاقیت سازمانی

آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 
آموزش اساسی­تری جنبه توسعه منابع انسانی به شمار می­رود. با توجه به زمینه اثر آموزش­ها، آن­ها را به دو بخش تقسیم می­کنند:

 • آموزش­های اختصاصی: که موجب ارتقای کیفی و کمی توان فرد آموزش گیرنده در زمینه مشخص می­گردد مانند رشته های فنی و حرفه ای.
 • آموزش­های عمومی: آن بخش را دربر می­گیرد که در مجموعه فعالیت­های فرد یا حداقل بخشی از آن­ها اثر مثبت می­گذارد و تکنیک­ها و تمرینات تقویت حافظه، تندخوانی و خلاقیت از آن جمله­اند (میرمیران، 1384).

در جهان امروز هر ملتی با تقویت خلاقیت سعی در افزایش سرعت پیشرفت و مشکل­گشایی هر چه سریع­تر دارد. در چنین شرایطی زمینه وسیع و در عین حال اساسی پیشرفت در جنبه­های گوناگون تمدن و فرهنگ، خلاقیت و نوآوری است که لازم است سریعاً فعالیت در زمینه افزایش آن توسعه یابد. به­طور کلی هدف از آموزش خلاقیت شامل مراحل زیر است:

 • شناخت فراگیران از استعداد خلاقیت
 • پی بردن به استعداد خلاقیت در خویشتن
 • اعتقاد به رشد استعداد خلاقیت و سعی در جهت آن
 • بکار گیری توان خلاقیت در حل مسائل ومشکلات زندگی (میرمیران، 1384).

 
 
 
8-2-1-2- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی

 • فضای خلاق: یکی از راه­های مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است.به­کارگیری سیستم مدیریت استعداد TMS ابزار مؤثری در سازمان به شمار می­رود. کشف ، جذب ، حفظ و اداره و مدیریت استعدادها از عناصر اصلی این مدیریت است.
 • دادن وقت و آزادی فکر برای خلاقیت: برقراری سیستم پیشنهادات و تقویت نظرات و عقاید جدید و ارزش قائل شدن برای افراد خلاق و سخت­کوش (قهرمانان آرام).
 • ایجاد روابط گروهی و استفاده از سینرژی و شهود در گروه
 • ایجاد فضاهایی برای سرگرمی­های ایده ساز
 • ورق زدن کتاب­ها و مجلات و مسائل مطرح در بین جوانان جامعه
 • پیاده­روی به­صورت فردی که نوعی آرامش فکری به­دنبال دارد و در آن تداعی آزاد ذهنی انجام شده افکار و ایده­های نو پیامد آن است.
 • موسیقی مناسب اثر خارق العاده­ای در تراوش افکار داشته و تصویرسازی ذهن را فعال می­کند و از آن می­توان در فضاهای هنری و آموزشی جهت تراوش خلاقیت اشخاص بهره جست (میرمیران، 1384).

 

Author: 92