دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع دادرسی عادلانه

«کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد.»

در امور حقوقی برخی مواد آئین دادرسی مدنی ، مواعد مخصوص مشخص و تعیین شده است و موارد ابهامی ندارد تنها چیزی که تشخیص آن به عهده اصحاب دعوی و دادگاه و مورد نظر است رعایت مقدار مسافتی است که اصحاب دعوی و یا متهمین از اقامتگاه تا مقر دادگاه دارند و بایستی بر مواعد قانونی افزوده شود و نسبت به کسانی که اقامتگاه آن ها در داخل کشور است از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز و چنانچه اقامتگاه آنان در خارج باشد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه سه ماه و در امور جزائی به بیست و چهار کیلومتر یک روز بایستی احتساب شود . کسر از سی و شش کیلومتر و یا بیست و چهار کیلومتر چنانچه زائد بر نصف باشد یک روز و کمتر از نصف به حساب نمی آید . ¹

بنــــد سوم : تجدید موعد قضائی

مطابق ماده 450 قانون آئین دادرسی مدنی ، مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید ، که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
در مواعد قضائی دادگاه میتواند پس از انقضای موعد تعیین شده ، برای یکبار ، مهلت دیگر تعیین کند ؛ بنابراین چنانچه دادگاه برای ارائه سندی بیست و پنج روز تعیین نموده می تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید مهلت را برای یک بار تمدید نماید . تمدید مدت برای یک بار نیاز به نوشتن علت ندارد . اما دادگاه می تواند استمهال را پذیرفته یا رد نماید .

به عبارت دیگر تجدید موعد در مواردی که از طرف دادگاه معین می شود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده علت عذر خود را ثابت کند . براساس این اعتقاد اگر درخواست کننده عذر خود را ثابت کند ، تجدید موعد در مورد او برای بهره مندی از سومین مهلت قضائی نیز مجاز می شود .

1- مجموعه حقوقی 1322 – ش 264-ص71

ولی به نظر عده ای از حقوقدانان تجدید مهلت مجاز نیست مگر اینکه شخص در انجام کاری که می بایست انجام دهد عذری داشته باشد ، که در این صورت تجدید موعد قضائی برای او مجاز خواهد بود.¹

تفاوت دو تفسیر در اعطای مهلت به متقاضی معذور است نگارنده متعهد به اعطای یک بار مهلت درصورت وجود عذر موجه به فرد متقاضی می باشد .

درصورتی که در اعلام موعد سهو و خطایی صورت گرفته باشد مثلاً دفتر دادگاه در اخطاریه نوشته است تا شنبه دوم شهریور ماه وجه کارشناسی را تودیع نمائید در حالی که می بایست دوم مهر بنویسد و در زمانی که اساساً دوم شهریور گذشته ، چنین خطا و سهوی در نوشتن ، طرف را دچار تردید می سازد ، گرچه می تواند با تأمل و مراجعه به تقویم بفهمد که منظور دوم مهر است . ولی این خطا سبب می گردد که دادگاه مهلت دیگری بدهد ولو اینکه بعد از یکبار قابل تمدید باشد .

شکل دیگری که برای استفاده بیش از یکبار مهلت پیش بینی شده در مواعد قضائی وجود دارد مانعی است که رفع آن در توان طرف نبوده باشد ، مثلاً اعتصاب کارکنان هواپیما باعث تعطیل پرواز شده و او نتوانسته به موقع به مقصد برسد . همه معاذیری که می توانست موعد قانونی را به تمدید بکشاند می تواند در موعد قضائی هم موجب تجدید مهلت گردد . ²

1-مهاجری،علی – منبع قبلی –ش 1948 – صص 168 و 167
2- واحدی ، قدرت اله – بایسته های آئین دادرسی مدنی – چ اول – نشر میزان – تهران – 1379- ص161

مبحث چهارم : دادرسی عـــادلانه

در مبحث دوم به فلسفه و اهمیت مواعد و اقسام مواعد پرداخته شد و در این مبحث سعی شده با توجه به موضوع رساله (مواعد و نقش آن ها در دادرسی منصفانه) که متشکل از چهار گفتار می باشد معنای دادرسی عادلانه را تحلیل کرده و هریک را در بندهای جداگانه شرح داده شود .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتـــار نخست : دادرسی عــادلانه

اصطلاح « دادرسی عادلانه » که معادل « Fair trial» به کاربرده می شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق آن به شناخت معنای هریک از واژه های « دادرسی» و «عادلانه» نیاز است .¹

بنـد اول : دادرســی Trial

سه واژه « دادرسی» ، محاکمه و Trial که به ترتیب واژه های فارسی ، عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند و در معنای لغوی متفاوت به نظر می رسند .

واژه فارسی دادرسی مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است . ²

بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می کند . دادرسی یعنی به داد مظلوم رسیدن به دادخواهی دادخواه و محاکمه . در اصطلاح حقوقی ، دادرسی به مفهوم اعم ، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست خواهان در جهت صدور رأی ، با لحاظ پاسخی می باشد که طرف مقابل عندالاقتضاء مطرح می نماید . بنابراین دادرسی شامل دسته ای اعمال می شود که در برهه زمانی مشخص انجام و از درخواست شروع می شود و تا زمان صدور رأی ادامه می یابد .

1-فضائلی ، مصطفی – دادرسی عادلانه – نشر شهر دانش – چ دوم – تابستان – 1389 – ص 95
2-معین ، محمد – فرهنگ فارسی – انتشارات امیرکبیر – چ اول – 1347 – ج 2 – ص 1479

اما کلمه محاکمه در مصدر باب مفاعله از ریشه «حکم» یعنی قضاوت و فصل خصومت است به معنای خواندن یکی دیگر به نزد حاکم و قاضی و تخاصم طرفین در نزد قاضی می آید پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را درخود ندارد و از این رو امر شده است که عدم حکم کنید . ¹

کلمه trial مصدر است که از try گرفته شده و یکی از معنای لغوی آن سنجش آزمون و بررسی است و در فرهنگ قضائی مفهوم رسیدگی را بیان می کند از همین معنی اقتباس شده است .

در لغت برخی فرهنگ ها هم این کلمه را به معنای رسیدگی رسمی در یک دادگاه قانونی به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه برای تصمیم گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم «مجرم است یا نه» معنی کرده اند .

با ملاحظه معنای واژه های دادرسی ، محاکمه و trial می توان کلمه محاکمه مشتعر به نتیجه است که عبارت از حکم کردن و فصل خصومت است .

واژه trial به مقدمات حکم اشاره دارد که سنجش و بررسی است و البته این به منظور کشف حقیقت است و دادرسی بر رسیدگی برای دادستادن و داد دادن دلالت دارد . پس دادرسی خود به معنای رسیدگی به عدل است .

سوره نساء – آیه 57

بنـــد دوم : مفهوم عادلانه

عادلانه یا منصفانه معادل واژه «fair» به کار برده می شود . که در لغت به معنای رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف آمده است و نیز به معنای معقول و عادله یا متناسب با شرایط است مانند آنجا که وصف معامله ، سهم ، دستمزد ، قیمت و مانند آن واقع می شود .

در ادبیات قضائی این واژه به معنای داشن وصف بی طرفی و درستی آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی ، عادلانه ، منصفانه ، غیرجانبه ارائه و برابری میان طرفین منازعه به کار برده می شود این وصف در عبارت «دادرسی عادلانه» نیز بر همین معانی دلالت دارد .

بنـــد سوم : دادرسی عادلانه

با نظر به آنچه درباره مفهوم هریک از واژه های تشکیل دهنده اصطلاح «دادرسی عادلانه» و مفاهیم مرتبط با آن گذشت می توان آن را چنین تعریف کرد :

رسیدگی و تصمیم قضائی درباره ی موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی در دادگاهی صلاحیت دار ، مستقل ، بی طرف و غیر ذینفع ، با رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی ، به بیان دیگر محاکمه عادلانه ، منصفانه و بی طرفانه است .

دادرسی عادلانه ، مجموعه ای از حقوق و تأمینات مربوط به اجرای مناسب عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است . این حق در اسناد بین المللی و قوانین اساسی و داخلی کشورهای بسیاری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است .

رعایت اصول دادرسی عادلانه به هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست بلکه رعایت این اصول در رسیدگی ها موجب می شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت انصاف در حق آنان رعایت شود .
برخلاف آنچه معمول است ، دادرسی عادلانه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست ، بلکه دادرسی عادلانه در معنای دقیق خود ، به دنبال حفظ و رعایت از حقوق و آزادی های تمامی افرادی است که به نوعی در فرآیند دادرسی سهیم هستند حفاظت از این حقوق نیز نه تنها در جلسه دادرسی ضروری است ، بلکه امری عام است که همه مباحث مربوط به تشکیلات دادگستری ، جلسه دادرسی ، صدور حکم ، تضمینات بعد از حکم و اجرای حکم را شامل می شود .

گفتـــار دوم : رابطه عدالت و انصاف با دادرسی عــادلانه

رابطه عدالت و انصاف با دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از ویژگی های یک دادرسی می باشد با توجه به موضوع این پژوهش در این گفتار که از دو بند تشکیل شده است بررسی می شود .

بند اول : عـــدالت

عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و اسقامت است و همچنین در معنی دادگر بودن ، انصاف داشتن و دادگری نیز آمده است . ¹

و در جای دیگر چنین تعریف کرده اند ؛ ترک جرائم بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرائم کوچک و رعایت مروت است درعلم حقوق هماهنگی انسان با نظام جهان را عدالت گویند .

اما ارائه تعریفی واحد از عدالت امکان پذیر نمی باشد چرا که عدالت با توجه به نوع استعمال آن در موارد مختلف دارای معانی متعددی است به طوری که برخی نویسندگان عدالت را مفهومی دانسته اند که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است . ²

بیشتر تعریف هایی که تاکنون از عدالت شده با اندکی تفاوت ، همان است که ارسطو حکیم یونانی گفته و حقوق دانان رومی ، مانند اولپین (ulpien) و سیسرون تکرار کرده اند . عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است .

1-عمید ، حسن – فرهنگ فارسی – انتشارات دانشگاه تهران – چ 22 – 1381 – ص 719
2- کاتوزیان ، ناصر – گامی به سوی عدالت – نشر دانشگاه تهران – چ 1381- ص 84

مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است ¹هدفی را دنبال می کند و نظمی بر آن حکم فرماست . افلاطون در کتاب «جمهور» به تفصیل از عدالت سخن می گوید . به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی توان به آن رسید .

عدالت مفهومی است اخلاقی ، آموزش های مذهبی و وضع اقتصادی و سیاسی در هر قومی اخلاقی به وجود می آورد که برحسب آن درباره داد و ستم ، داوری می کنند . به طور خلاصه انسان طالب اجرای عدالت است .

بدین ترتیب ، آرمان عدالت و مصداق های آن ثابت نیست و به جای عدالت معقول و جاودانه ، بالاتر از «عدالت زمانه» سخن گفت .

حقوق دانان معتقدند که هدف از وضع قانون ، تأمین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت است . به همین دلیل اعتقاد رساخ دارند که قوانین با بگونه ای وضع شوند که در عین حفظ نظم و آرامش ، عادلانه بوده و ملت را به سوی تمدنی عالی تر و اقتصادی پویا و مستحکم رهنمون کند.

بنـــد دوم : انصاف و

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *