دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری

قضاوت میباشد و از صدر اسلام نیز مورد توجه فراوان قرارگرفته است، با این حال پیرامون این موضوع در امور کیفری کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است. هم چنین مقالات چشم گیری که تقریباً همه ی جوانب این موضوع را در بر بگیرد نیز ارائه نشده است جز در موارد محدود که آنها هم فقط به قسمتی از موضوع اشاره نمودهاند. لذا ما سعی نمودیم که با بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکرد کیفری یک مجموعه کامل در این مبحث ارائه دهیم.
تعدادی از منابعی که در این پایان نامه مورد استفاده قرار میگیرد به شرح زیر میباشد:
کتاب حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی نوشته عباس بشیری و همکاران است که در سال 1392 تدوین شده است.
این کتاب ابتدا به تعریف حکم غیابی در حقوق مدنی و کیفری پرداخته و سپس به بحث واخواهی در فقه و حقوق مدنی پرداخته است.
نکتهای که لازم به ذکر است است این است که هرچند که محور بحث این کتاب امور مدنی است اما در بعضی موارد نیز حکم غیابی را از منظر آیین دادرسی کیفری نیز بررسی کرده است. این کتاب با اینکه با اصل موضوع ما در ارتباط است اما دستهبندی پراکنده و غیر منطقی مطالب از نقاط ضعف این کتاب میباشد.
ما ضمن استفاده از مطالب مفید آن سعی نمودیم با یک تقسیمبندی منطقی بتوانیم موضوع حاضر بررسی نماییم.
کتاب حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران نوشته علی مهاجری و رضا پور عرب میباشد که در سال 1381 تألیف شده است. کتاب حاضر، از جمله کتب حقوقی است که منحصراً حکم غیابی و دادرسی غیابی به طور مفصل مورد بحث قرار داده است.
استفاده از منابع فقهی و حقوقی، انطباق این موضوع از دو دیدگاه، از ویژگیهای بارز این کتاب میباشد. اما با این حال محور بحث این کتاب امور مدنی میباشد، در حالی که محور اساسی پایان نامه ی ما امور کیفری میباشد و اگر مورد نیاز باشد از مباحث مدنی هم در این باره بحث خواهد شد.
کتاب قواعدفقه که نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد یزدی می باشد که در سال 1406ه ق تألیف شده است. این کتاب در چندین جلد نوشته شده که جلد سوم آن به قواعد فقه قضایی پرداخته و مسائلی چون ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب با اینکه یک کتاب فقهی است؛ اما نویسنده سعی نموده که مطالب مربوطه را کاملاً ساده و روان بیان نماید؛ وداشتن زبان حقوقی از دیگر ویژگی های این کتاب میباشد. این کتاب در قسمت پایانی خود به بحث دادرسی غیابی در فقه و حقوق موضوعه و مسائل مربوط به آن از جمله مستندات فقهی مشروعیت رسیدگی غیابی، اجرای احکام غیابی، و شرایط رسیدگی و …. پرداخته است. با اینکه این کتاب میتواند منبع خوبی برای این موضوع باشد اما باز هم دادرسی غیابی را در حقوق مدنی بررسی کرده است اما ما ضمن استفاده از مطالب مفید آن این موضوع را در امور کیفری مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کتاب مجموعه نشست های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری 2) که درسال 1382 توسط معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه تدوین شده است. این کتاب با هدف تحقق بخشیدن به آرمان های والای نظام اسلامی و مقام معظم رهبری گردآوری شده و به تحلیل و بررسی دیدگاههای قضات سراسر کشور پیرامون مسائلی از جمله وکالت در امور کیفری، مطالبه ضرر، زیان ناشی از جرم و رأی غیابی پرداخته است. محور بحث این کتاب را مصادیق حکم غیابی از جمله جواز صدور رأی غیابی در کلاهبرداری، واخوهی و نظرات قضات در خصوص آن را در بر گرفته است. این کتاب هم منبع
مفیدی برای این موضوع میباشد؛ اما با این حال به طور جامع به این مسئله نپرداخته است ولی سعی ما این است که مجموعه جامع و کاملی را در این موضوع ارائه دهیم.
کتاب آیین دادرسی کیفری نوشته محمود آخوندی میباشد که در سال 1373تدوین شده است. این کتاب ابتدا به مبانی نظام جدید کیفری – قضایی و سپس به بررسی راه های اثبات دعوای جزایی پرداخته است. این کتاب در خلال موضوعات خود رأی غیابی را به طورخلاصه و کلی مورد بحث قرار داده است و محور بحث هم در همین صفحات بسیار محدود بحث واخواهی وآثار آن میباشد.
ما در این پایان نامه ضمن بیان کلیات به طور مفصل جزئیات این موضوع را در حوزه فقه و حقوق مورد بحث قرا ر میدهیم.
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرائم مربوط به حق الله و حق الناس نوشته مریم رضا زاده میباشد که در سال 1389 تدوین شده است. این پایاننامه درپنج فصل گردآوری شده که به تعریف حق، اقسام حق، معیارهای تمییزبین حقالله و جقالناس و جرایم مربوط به آنها پرداخته است.
این پایاننامه مطالب مفیدی در این بحث ارائه میدهد. ما دراین یایان نامه در مباحث مربوطه به این موضوع هم میپردازیم.
مقاله دادرسی غیابی در امور کیفری؛ مبانی و دلایل آن نوشته حسین آقایی جنت مکان در سال1389 تألیف شده است. این مقاله به بررسی دیدگاه اتهامی، تفتیشی و نظام اسلامی در خصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین می کند و سپس این موضوع را در در رویه عملی دادگاه های کیفری بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد.
این مقاله به طور خلاصه به قسمتی از موضوع ما پرداخته است. ما در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران هستیم.
پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارها در حقوق کیفری ایران نوشته سلطانعلی شجاع میباشد که در سال 1372 به نگارش درآمده است. محور بحث این پایاننامه تجدیدنظرخواهی، نحوه شکایت
از قرارها، اعتراض به واخواهی و.. پرداخته است.
البته این پایاننامه در مباحث خود نیز به بحث حکم غیابی به صورت جزئی هم پرداخته است. ما در این مجموعه سعی داریم که به تمام مباحث مربوط به حکم غیابی در دو حوزه فقه و حقوق کیفری بپردازیم.
مقاله آثار قضایی حقالله و حقالناس نوشته محمد روحانی مقدم است که در سال 1384 تدوین گشته است.
نویسنده در این مقاله ابتدا معنای حقالله و حقالناس را از منظر فقها و حقوقدانان بیان نموده و سپس به بیان آثار و ثمرات و احکام مترتب بر حقالله و حقالناس پرداخته است.
در حقیقت نویسنده سعی نموده مجموعهای مستقل از این اثرات را که در کتب فقهی بصورت پراکنده به آن پرداخته شده جمعآوری نماید تا راهگشای دادرسان و قضات باشد.
مقاله آرای غیابی و واخواهی از آنان نوشته دکتر محمود مالمیر میباشد که در سال 1383 در طی دو شماره تدوین شده است.
در این مقاله نویسنده ابتدا به تعریف حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق پرداخته است وسپس در قسمت پایانی ضمن تعریف واخواهی، شرایط واخواهی را در حقوق مدنی و کیفری بررسی کرده است. هر چند که این مقاله میتواند منبع مفیدی در نگارش پایاننامه ما محسوب شود اما به مبحث واخواهی به طور کامل نپرداخته است.

3- ضرورت انجام تحقیق
حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه در مراحل دادرسی کیفری است؛ که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر همین میکند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی در زمان ما شخص میتواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش
و امنیت جامعه دچار اختلال میشود. بنابراین تجویز حکم غیابی میتواند از حقوق زیان دیده در جامعه ی ما که بر اساس روابط اجتماعی استوار است حمایت نماید.
4- بیان سؤالهای تحقیق
1- آیا صدور حکم غیابی در دعاوی کیفری اصل تساوی سلاح و ترافعی بودن را نقض میکند؟

2- علت صدور حکم غیابی در جرایم حقالناس و عدم صدور حکم غیابی در جرایم حقالله چیست؟
3- آیا صدور حکم غیابی در نظام حقوقی ایران مبنای فقهی دارد؟
5- فرضیهها
1- صدور حکم غیابی منافاتی با ترافعی بودن خصومات ندارد.
2- علت عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حقالله دردادرسی رفع مجازات بر پایهی تخفیف و شبهه میباشد، وعلت جواز در حقالناس بنای حقالناس برپایهی احتیاط است.
3- مقررات حکم غیابی در نظام حقوقی قضایی ایران منطبق با فقه اسلامی میباشد.
6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
همان طور که بیان شد حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست؛ لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی حقوقی حکم غیابی، بیان مبانی فقهی حکم غیابی، تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام قضایی ایران در تبعیت از فقه میباشد.
7- جنبه جدید و نوآوری تحقیق
از آنجا که حکم غیابی و مسائل مربوط به آن در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای احکام جدید میباشد؛ لذا تحقیق درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جنبههای نوآوری این تحقیق است.
8- بیان روش تحقیق
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می باشد و مطالب مربوطه به صورت کتابخانهای از کتب حقوقی و فقهی و نرم افزار های مرتبط گردآوری شده است.
9- ساماندهی تحقیق
این تحقیق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.
فصل اول به مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن میپردازد.
فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.
فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت.
فصل اول :
مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

موضوع حکم غیابی بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تقسیمبندی جرایم به حقالله و حقالناس دچار محدودیت شد ومبنای اصلی صدور حکم غیابی همان ضابطهی تفکیک تشکیل داد.
لذا فصل حاضر از دو بخش گردآوری شده است که ابتدا در بخش اول به تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن میپردازیم. در بخش دوم به اثبات موضوع حکم غیابی و بررسی دلایل آن بر اساس تفکیک جرایم بعد از انقلاب خواهیم پرداخت.
بخش اول : تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن
یکی از شرایط فهم و درک نظام کیفری اسلام تبیین دقیق عناصر تشکیل دهنده آن میباشد.
به عبارت دیگرتعریف درست و دقیق یک اصطلاح در گرو شناخت دقیق آن در معنای لغوی و اصطلاحی است.
ازاینرو تلاش نمودیم تا در اینجا به تعاریف لغوی و اصطلاحی موضوع بپردازیم.
گفتاراول: مفهوم حکم
واژه حکم اولین اصطلاحی است که قسمتی از موضوع ما را در برگرفته که در حقیقت شناخت آن ما را در تبیین موضوع حاضر یاری مینماید.
1: مفهوم حکم در لغت
حکم در لغت چندین معنی دارد که از جمله آن میتوان به معانی زیر اشاره نمود.
الف: قضا: «حکم به معنای داوری کردن میان دو نفر میباشد چه الزامی ایجاد کرده باشد و چه نکرده باشد.» (قرشی،1371،ج161،2)
ب: علم: دومین تعریفی که ارائه داده شده این است که در قرآن کریم حکم در برخی موارد در معنای علم آمده است. (فراهیدی، 1410، ج3، 67) خداوند در شأن حضرت یحیی میفرمایند: « …وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»«…….مادر کودکی به او دانایی عطا کردیم.» (سوره مریم(19)، آیهی12)
علامه طباطبایی (1374، ج14، 24) در ذیل این آیه مراد از حکم را علم به معارف الهی و کنار رفتن پرده غیب معرفی کرده است.
همچنین واژه حکم در معانی دیگری چون منع، رجوع، حکمت، نبوت نیز به کار رفته است.
به نظر نگارنده حکم به معنای قضاوت کردن جامعترین تعریف میباشد چرا که از خود لفظ، این معنا برداشت میشود که که داوری و قضاوت باید بر اساس علم و شناخت احکام آن باشد و همچنین داوری کردن برای اصلاح و منع از فساد نیز میباشد.
2: مفهوم حکم در اصطلاح
حکم د

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *