دانلود پایان نامه با موضوع آموزش و پرورش، مواد مخدر، خانواده ها

گير هستند ناچارند که مشکل خود را به خود بازگو کنند که به دور تسلسل خواهند رسيد و مشکل آنها باعث افت تحصيلي در آنها خواهد شد .
1-7- مشکلات رفتاري
در بعضي از مواقع مشکلات رفتاري ، باعث افت تحصيلي مي شوند . برخي از محققان معتقدند که اختلالات رفتاري ، رفتارهاي افراطي ، مزمن و انحرافي هستند که گستره آن شامل اعمال تهاجمي يا برانگيختگي ناگهاني تا اعمال افسرده گونه و گوشه گيرانه مي باشد .
دانش آموزاني که داراي مشکلات رفتاري هستند توانايي ايجاد تمرکز و انگيزه لازم براي يادگيري ندارند و کمتر قادر به شرکت در کلاسهاي عادي هستند زيرا به طور متوالي شکست را تجربه مي کنند ( سلطاني شهناز 1386 ).
2) فقر محروميت اقتصادي:
عدم اشتغال سرپرست خانواده و ناتواني او در برآوردن کامل نيازهاي افراد خانواده در افت تحصيلي فرزندان تاثير فراواني دارد چرا که عدم توجه به ارضاي نياز هاي اوليه فرزندان موجبات بي توجهي به نيازهاي روحي و عاطفي آنها مي شود و فرزندان براي تامين نيازهاي خود مجبور به ترک تحصيل و ورود به بازار کار و اشتغال مي گردند.
تحقيقات نشان مي دهد که بحرانهاي اقتصادي ،کاهش درآمد و فقر و بيکاري خانواده نه تنها در افت تحصيلي دانش آموزان تاثير مي گذارد بلکه انگيزه اي براي سوق دادن افراد به سوي جرايم و تخلف مقررات اجتماعي مي شود همچنين فراهم نکردن تسهيلات آموزشي از جمله مدارس خوب ، وسايل تحرير مناسب ،البسه و تغذيه کافي و مناسب از سوي والدين باعث سرخوردگي و عدم گرايش کودکان و نوجوانان به مدرسه و درس خواندن مي شود.
حضور پدر در خانه از جمله عواملي است که بر روي رفتن يا نرفتن دانش آموزان به مدرسه تاثير مي گذارد .مطالعه تقريبا نيمي از کودکان که از درس خواندن محروم شده اند نشان مي دهد که والدين اين کودکان يا از هم جدا شده اند يا فوت کرده اند يا احيانا داراي پدر معتاد بوده اند چرا که الکل و ديگر مواد مخدر نيز بر زندگي نوجواناني که والدين انها به مصرف مخدر وابسته باشند تاثير فراواني بر جاي مي گذارد اين قبيل نوجوانان نه تنها بعد ها در معرض خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر هستند بلکه از مشکلات رواني اجتماعي نيز رنج مي برند(شاهوراني ،احمد، و جمعي از پژوهشگران، 1384).
3) شرايط و عوامل فرهنگي و اجتماعي :
اين عوامل خود از دو جنبه قابل بررسي است :
3-1) تفاوت زبان بومي و فرهنگي با زبان فرهنگ عمومي جامعه:
در بسياري از نقاط جهان زبانهاي محلي متعدد و متفاوتي وجود دارند که مردم آنها با آن تکلم مي کنند و تفکر انان نيز عموما تحت تاثير اين زبانهاي محلي شکل ميگيرد که عموما ساختي گسترده تر و پيچيده تر داشته و ارائه کننده مفاهيم و تجارب وسيع تر مي باشد.بدين صورت دانش آموزاني که با زبان محلي تکلم مي کنند عموما به زبان رسمي که در مدارس براي دانش آموزان مورد استفاده قرار ميگيرد آشنا نشيند و اين امر پيشرفت آنان را با مانع مواجه مي سازد.
3-2) نگرش اجتماعي محل و خانواده نسبت به تربيت دانش آموزان از نظر جنسيت:
در بسياري از کشورهاي جهان بخش عظيمي از کودکان ،نوجوانان و جواناني که از آموزش و پرورش محروم مانده اند يا پس از طي دوره ابتدايي اموزش و پرورش را ترک نموده انددختران مي باشند. اين واقعيت تا اندازه زيادي مولد کمبود امکانات و نيروهاي لازم مخصوصا معلمان زن براي آموزش و پرورش و عمدتا در نقاط روستايي است و بخش عظيمي از آن نيز از نگرش کلي افراد در خانواده ها نسبت به تعليم و تربيت دختران است که بر اثر عدم توجه به نقش مهم زنان در ساختن اجتماع و خانواده و احراز مشاغل و فعاليتهاي اقتصادي دختران را نيازمند به آموزش پيشرفته نمي دانند و علي الرغم پيشرفت تحصيلي مطلوب دختران در نظام آموزشي با ازدواج زودرس آنها را از تحصيل علم و دانش باز داشته و باعث ترک تحصيل انها مي شوند و مشکلات و مسائل فراوان رواني فاجتماعي و فرهنگي و اقتصادي براي آنان و جامعه به طور کلي فراهم مي نمايند (پولادي،محمد علي، 1375).
4) شرايط و عوامل خانوادگي :
مطالعه دانش آموزاني که داراي افت تحصيلي هستند نشان مي دهد يکي از عوامل اصلي موثر بر اين پديده مسائل خانوادگي به ويژه از هم گسيختگي خانواده ،کم سوادي والدين ، مشکلات عاطفي ،انزوا ،جو اجتماعي رواني خانواده ،عدم ارتباط صميمانه با پدر و مادر ،ميزان درآمد خانواده ،شغل والدين ،ميزان تفاهم والدين، حضور و يا عدم والدين ،وضعيت تحصيلي ساير خواهران و برادران مي باشد که در سلامت روحي و جسمي دانش اموز تاثير فراواني مي گذارد .دانش آموزي که از شرايط خانوادگي مناسب و پشتيباني و حمايت عاطفي والدين خود برخوردار نيست و نيازهاي روحي و رواني اش تامين نمي شود در پي ارضاي احتياجات خود دچار بي توجهي به تحصيل يا ترک آن مي شوند.پاسخ گفتن به نيازها از سوي والدين لازمه موفقيت هر دانش آموز است درحاليکه برخي از والدين بدون آگاهي از وظيفه خود در قبال دانش آموز فقط از او انتظار موفقيت دارند.
نتايج يک تحقيق نشان مي دهد که ميزان تحصيلات والدين تاثير فراواني در کيفيت تحصيلي دانش آموز داردزيرا والدين تحصيل کرده به ويژه پدران در حل مشکلات درسي فرزندان بهترين ياور آنها خواهند بود. و مي توانند براي فرزندان خويش الگوي بسيار زيبايي از تعليم و تربيت باشند.
5) تحصيلات والدين:
ازآن جا كه تحصيلات والدين مي تواند نقش مهمي در امر تربيت فرزندان داشته باشند و والدين تحصيلكرده به دليل احراز مشاغل بهتر و مفيد تر به خودي خوداز فرهنگ بالاتر ومحيط وموقعيت بالاتر ومحيط وموقعيت بهتري برخوردار خواهند بود و برخورداري از موقعيت خوب اجتماعي به نوبه خود تأثير روي نگرش فرزندان نسبت به والدين واحساس امنيت و اعتماد به نفس آنها مي شود ودرنتيجه بهتر مي توانند با محيط خود ارتباط برقرار كنند و همين امر موجب رشد وشكوفايي استعدادآن ها مي شود. درحالي كه كودكي كه والدين وي تحصيلات خوبي ندارند نه تنها نمي توانند به وجودآنها افتخار كنند بلكه در خود احساس حقارت مي كنند. وارتباط وتعامل آنها از سايرين كمتر است .البته تحصيلات به تنهايي نمي توانند عامل پيشرفت فرد محسوب شود. اما ازآنجا كه تحصيلات ميتواند موجب آگاهي بيشتر وقرار گرفتن در وضعيت اجتماعي، اقتصادي بالاترگردد و نيز در تحقيقات ثابت شده كه شغل و سطح اجتماعي والدين نيز رابطه مستقيمي با پيشرفت تحصيلي فرزندان دارند. بنابراين ملاك انتخاب تحصيلات والدين و تأثيري كه بر روي پيشرفت تحصيلي فرزند آن ها مي گذارد به اين دليل منظور شده است كه خانواده هاي با تحصيلات بالاتر فرزند كمتري دارند و بنابراين بهتر مي توانند با آنها در ارتباط باشند. معمولاً وقت بيشتري براي رسيدگي به مسائل آن ها را دارند.
كودكي كه در كنار بزرگسالان تحصيلكرده واهل مطالعه وبا حوصله پرورش يافته و بزرگ مي شود مسلما پيشرفت تحصيلي او از ساير كودكاني كه ازچنين محيط مساعدي بي بهره اند به مراتب بالاتر است.(گورگي , معصومي 1381 ).
بي سوادي والدين :
” بي سوادي والدين نيز يکي از پارامتر هايي است که مي تواند در افت تحصيلي دانش آموزان مؤثر باشد ، زيرا عدم توانايي والدين جهت کمک به فرزندان در امر تحصيل و نبودن پشتيبان در جهت راهمايي فرزندان ، مي تواند سبب سر در گمي دانش آموز و ايجاد اضطراب در او گردد. همين عدم اطمينان در مورد آن چه که دانش آموز انجام مي دهد و نبود راهنما در منزل سبب مي شود تا دانش آموز با يقين و اطمينان کامل نتواند به پيش ببرد. البته اين مطلب کليّت ندارد و دانش آموزان با استعداد مي توانند بدون راهنما نيز به سر منزل مقصود برسند و ليکن اين موضوع ، مربوط به دانش آموزاني است که داراي استعداد کمتري هستند و جهت پيشرفت ، نياز به ياري دهنده دارند. ” .(گورگي , معصومي 1381 ).
6) محدوديت هاي محلي و جغرافيايي و توزيع نامناسب امکانات ورزشي:
بررسي وضع آموزش و پرورش کشورهاي مختلف مخصوصا کشورهاي جهان سوم مشخص مي کند که امکانات آموزش در مناطق روستايي به مراتب نامناسب تر و ناچيز تر از مناطق شهري است که هم مربوط به محدوديتهاي مالي و کمبود بودجه آموزش و هم تا اندازه اي نيز ناشي از شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي اين مناطق است که هم به علت دور بودن و وجود جاده هاي نامساعد و نبود امکانات جاذبه اي براي معلمان با تجربه و کارآمد نداشته و از تاسيسات لازم نيز برخوردار گشته اند اين عوامل همراه ساير شرايط ادامه موفقيت آميز آنرا براي دانش اموزان ساکن در اين مناطق غير ممکن ساخته باعث ترک تحصيل و مردودي و افت مي گردند.
7) ارتباط با دوستان:
يکي از عوامل ديگر که سبب افت تحصيلي شديد دانش آموزان مي شود معاشرت با افراد ناباب است. فراموش نکنيد که دوستان در سرنوشت فرزندان شما نقش خيلي موثري دارند. بکوشيد به طور غير مستقيم کنترلي روي دوستان فرزندان خود داشته باشيد و مراقب ارتباطهايي که آنها با ديگران در خارج از محيط خانواده برقرار مي کنند باشيد. در مدرسه دانش آموزان زيادي با افکار و شخصيت هاي متفاوت وجود دارند که همگي آنها مي توانند تاثيرات مثبت و گاه نامطلوبي روي فرزند شما داشته باشند. طبيعتا شما هميشه نمي توانيد همراه فرزند خود باشيد ، ولي مي توانيد به او بياموزيد هر کسي را به دوستي قبول نکند. بکوشيد علاوه بر داشتن شناختي از دوستان نزديک فرزندان خود شناختي نيز از خانواده آنها داشته باشيد.
کشش به سوي غير همجنس
خيلي از دانش آموزان در فاصله سالهاي راهنمايي – دبيرستان دل به عشقهاي زودرسي مي دهند که سبب انحراف فعاليت هاي ذهني آنها از مطالب درسي به احساسات زودگذر مي شود. در چنين شرايطي دانش آموزان به جاي صرف انرژي خود براي مطالعه دل به احساسات خود و طرف مقابل مي دهند و تمام تلاش خود را براي جلب توجه طرف مذکور متمرکز مي کنند و از مسير اصلي منحرف مي شوند. بايد دانست کمبود عاطفه در دانش آموزان به سرعت خود را نشان مي دهد.
والدين مي توانند براي بازگشت مجدد فرزند دانش آموز خود به مسير اصلي زندگي نقش موثري در اين خصوص ايفا کنند. ارتباط برقرار کردن با غيرهمجنس در طول تحصيل در سال هاي آخر دبيرستان که سالهاي سرنوشت سازي در آينده دانش آموزان هستند سبب تغيير هدف و علاقه مي شود. به دانش آموزان خود بياموزيد که دوست داشتن درس و نه دوست داشتن ديگران آنها را به پيروزي مي رساند. دانش آموزاني که از درس راهي براي رسيدن به هدف نساخته اند انگيزه هم براي پيروزي ندارند.
8) عدم وجود انگيزه تحصيلي در دانش آموز :
شايد به جرات بتوان گفت مهمترين عاملي که مي تواند در نظام آموزشي ما اختلال ايجاد کند.اين است که دانش آموزان نمي دانند چرا و با چه هدفي بايد مدرسه بروند که اين موضوع به عدم اطمينان دانش آموزان نسبت به آينده شغلي آنها مربوط مي شود .ترس از قبول نشدن در امتحانات عدم استفاده از برنامه غذايي مناسب در روستاها و حاشيه شهر ها به علت فقر مالي در خانواده و فقدان برادر و خواهر تحصيل کرده ارتباط دانش آموزان با افراد شکست خورده تحصيلي خارج از مدرسه که به نوعي او را ترغيب ، به ترک تحصيل مي کنند ،عدم ارتباط عاطفي دانش آموز با دبير خود که گاهي مجبور است در برابر روش غلط تدريس دبيرش سکوت کند ،عدم تشويق دانش آموز از سوي مدرسه حتي به صورت جزيي که اين امر در مورد دانش آموزاني که از اعتماد تشويق دروني نيز بي بهره اند آثار زيان بار بيشتري دارد.
نقش معلمان در افت تحصيلي دانش آموزان :
در گذشته معلم اساسأ منبع دانش و اطلاعات به شمار مي رفت و نقش اصلي او عبارت بود از انتقال دانش و اطلاعات به ذهن دانش آموزان و وادار کردن آنها به تمرين و تکرار براي به خاطر سپردن هر چه بيشتر اين اطلاعات،تنبيه مهمترين روش براي

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *