راهبردهای براون برای کمک به فراشناخت

راهبردهای براون برای کمک به فراشناخت
براون از دانشگاه كاليفرنيا- بركلي، پيشگام تحقيق درباره‌ي فراشناخت است و مطالب‌ زيادي را درباره‌ي كاربرد اين تحقيقات در آموزش نوشته است. آنچه در پي مي‌آيد دستور كارهايي است كه از تحقيقات براون اقتباس شده و مي تواند به معلمان در تكامل فراشناخت دانش‌آموزان كمك كند.
1- به دانش‌آموزان بايد كمك كرد تا درك كنند كه فعاليت‌هاي مختلف يادگيري انتظارات متفاوتي را به وجود مي‌آورد. دانش‌آموزان ابتدايي، كه واژه‌هاي جديدي را فرا مي‌گيرند بايد بدانند كه خواندن فهرستي از واژه‌ها و يا حتي حفظ آنها بهترين روش يادگيري يا به كارگيري واژه‌هاي جديد نيست. روش موثر يادگيري تعريف لغت و به كارگيري آن در جاهاي گوناگون است (مثلاً در مكالمه‌ها، مباحثه‌ها، تكليف‌هاي نوشتي، گفت و گو با پدر و مادر). همچنين دانش‌آموزان دبيرستاني كه قرار است امتحان ساده‌اي را بگذرانند بايد بياموزند كه روش مطالعه براي يك امتحان ساده با مطالعه براي آزموني كه دو پاسخ درست/نادرست دارد، متفاوت است، روش امتحاني تشريحي به توانايي مرتبط ساختن مفهوم‌ها با يكديگر، ذكر مثالهايي خارج از متن و ارزيابي بحث‌ها نياز دارد. اين روش با آزمون‌هاي چند جوابي و آزمون‌هاي درست/نادرست كاملاً متفاوت است. به طور كلي، براساس تحقيقات مربوط به فراشناخت، معلمان نبايد فقط محتواي درسي را به دانش‌آموزان خود بياموزند. بلكه بايد روش ارزيابي و شيوه‌ي آماده شدن براي يادگيري را نيز آموزش دهند.
2- به دانش‌آموزان بايد آموخت كه در تنظيم مواد خواندني از نشانه‌هاي بسياري استفاده مي‌شود. عنوان، مقدمه، خلاصه، نشانه‌ها (مانند «نمره‌ي يك…» «مهمترين آنها عبارت است از…») و مانند اينها آگاهي‌هاي ارزشمندي را درباره‌ي ابعاد مهم يك متن عرضه مي‌كند.
3- به دانش‌آموزان بايد آموخت كه اطلاع از شناخت خود، اثر مهمي در يادگيري دارد. دانش‌آموزان بايد بياموزند كه ارتباط يافته‌هاي جديد با دانسته‌هاي پيشين امكان يادآوري را افزايش مي‌دهد. همچنين بايد بدانند كه انگيزه‌ي آنها براي يادگيري در كيفيت فراگيري تأثير مستقيم دارد. علاوه بر اين، بايد به دانش‌آموزان كمك كرد تا به نقطه‌هاي قوت و ضعف خود پي ببرند (مثلاً، آيا از درس معلم، مواد خواندني، سئوال ها و بحث‌ها بيشترين استفاده را مي‌برند يا نه) و به هنگام يادگيري مواد جديد، اين نقطه‌هاي قوت و ضعف را در نظر داشته باشند.
4- به دانش‌آموزان بايد روش‌هاي عملي فراشناخت را آموخت. مثلاً، دو روش عملي بسيار خوب، خلاصه كردن مطلب‌ها و تهيه سئوال است. تحقيق‌ها نشان مي‌دهد كه وقتي شاگردان خلاصه و يا «نمايي» از مواد خواندني و درس معلم را براي خود تهيه مي‌كنند به حفظ شده‌هاي درسي ايشان افزوده مي‌شود. به همين شكل، يادگيري روش تهيه‌ي سئوال از خود به هنگام مطالعه و گوش دادن به درس معلم، به دانش‌آموزان كمك مي‌كند تا آگاهي‌هاي مهم را به ياد آورند.

Author: 92