روش نمونهگیری

میزان استفاده سیستم اطلاعاتی مالی توسط مدیران شهرداری تهران، سپس تعیین ارتباط بین ویژگی کیفی سیستم اطلاعاتی مالی و بهبود تصمیم‌گیری مدیران و درنهایت میزان تأثیر ویژگی سیستم اطلاعات مالی بربهبود تصمیم‌گیری مدیران می باشد . در خاتمه نتایج حاصل از این پژوهش به‌ منظور بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهرداری تهران مورداستفاده قرار می‌گیرد.

3-4 فرضیه‌های تحقیق
با توجه به توضیحات قبل، فرضیه‌های این پژوهش به شرح زیر تدوین میشوند:
قابل‌فهم بودن: اطلاعات مالی باید برای مدیران قابل‌فهم باشد. دانش مالی و نحوه ارائه اطلاعات با این ویژگی در ارتباط است.
مربوط بودن: اطلاعات مالی باید با مسئله یا تصمیم دردست بررسی، مرتبط باشد.اطلاعاتی که به‌موقع تهیه وبرای ارزیابی تصمیم گذشته وپیش‌بینی آینده مؤثر واقع شود مربوط محسوب میشود.
قابل‌اتکا بودن: اطلاعاتی قابل‌اتکا است که عاری از خطا و جانب‌داری باشد. کامل بودن، صحیح بودن، بی‌طرفانه بودن و قابلیت تأیید داشتن از نشانه‌های قابل‌اتکا بودن اطلاعات مالی است.
قابل‌مقایسه بودن: مدیران باید بتوانند اطلاعات مالی را در طول زمان، مورد مقایسه قرار دهند و نیز بتوانند، وضعیت مالی و نتایج عملیات مؤسسه‌های دیگر را با مؤسسه خود مقایسه کنند. رعایت استانداردهای حسابداری و یکنواختی درارائه اطلاعات قابلیت مقایسه رابالا میبرد.
3-5 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک میباشند. در یک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق میشود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت میگیرد. در هر پژوهش، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه میباشد(دلاور، 1387). جامعه آماری این تحقیق شامل معاونت مالی شهرداران، رئیس حسابدری، رئیس بودجه مناطق مختلف شهرداری تهران است که در سال 1393 فعالیت داشته‌اند.

3-6 حجم نمونه
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای به صورت زیر استفاده شده است. با توجه به مشخص بودن مشخصات کامل و منطقه جغرافیایی شهرداریهای مناطق 22 گانه، در تمام شهرداریهای 22منطقه تهران، تعداد 3 پرسشنامه در بین مدیران مالی (یک معاون مالی ، یک رییس حسابداری، یک رییس بودجه) توزیع گردید. با پیگیری های مجدانه پس از بازگشت و بازبینی پرسشنامهها از 66 پرسشنامه ارسالی 58 مورد تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین تحلیل و بررسیفرضیه ها بر روی همین تعداد از پرسشنامه صورت گرفت.
3-7 روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از دو روش زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است:
3-7-1 روش مطالعات نظری (کتابخانه‌ای)
روش مطالعات نظری و کتابخانه‌ای که عمدتاً برای مطالعه موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاه‌هایی که راجع به موضوع موردتحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چارچوبی مناسب جهت بررسی موضوع انتخاب می‌شود. لذا با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب، مجلات هفتگی و ماهانه، فصلنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، سازمان‌ها و نهادهای آموزشی و اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلی و رساله‌های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه‌های الکترونیکی و اطلاعات از قبیل اینترنت ، مجلات الکترونیکی قابل‌دسترس از طریق رزنت و … موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایتاً فصل دوم به رشته تحریر درآمد.
3-7-2 روش مطالعات میدانی (پرسشنامه)
بخش دیگر تحقیق به شکل میدانی انجام شد. در این مرحله برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه یکی از ابزار گردآوری داده‌هاست که پاسخ‌دهندگان از طریق آن به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهند و واکنش خود را در برابر مطالب نوشته‌شده ابراز می‌کنند. ازاین‌رو هرگاه بدست آوردن اطلاعات واقعی موردنظر باشد از پرسشنامه استفاده می‌شود. تهیه پرسشنامه با توجه به ظرافت این ابزار از طرفی و حساسیت، تنوع، ابعاد پیچیده، رفتار و واکنش‌های انسانی از طرف دیگر کاری بس دشوار است.
به‌منظور بررسی و تجزیه‌ و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق موردبحث قرارگرفته و درنهایت سنجش ایده‌های جامعه آماری درارتباط با میزان تأثیر ویژگی سیستم اطلاعات مالی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهرداری تهران،پرسشنامه‌ای حاوی سؤالاتی دراین زمینه،تهیه و بین آن‌ها توزیع گردید.
3-8 ابزار اندازه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه است. به‌ منظور عاری بودن اطلاعات جمع‌آوری‌شده از هرگونه تأثیر محیطی همانند سوگیری و برای اینکه نظرات پرسش‌شوندگان از عینیت بیشتری برخوردار باشد از مصاحبه شخصی استفاده‌نشده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از طریق پرسشنامه کتبی جمع‌آوری‌شده است. طرح سؤالات از طریق پرسشنامه علاوه بر عملی‌تر و آسان‌تر بودن آن، باعث می‌شود تا پاسخ‌دهندگان وقت بیشتری برای فکر کردن داشته باشند و به پژوهشگر اجازه می‌دهد که نمونه‌های بیشتری را مطالعه و بررسی کند و درنتیجه تعمیم‌پذیری نتایج بهبود یابد.
سؤالات پرسشنامه در قالب دو بخش ارائه گردیده است.
در بخش اول: در مورد نوع مدیریت و میزان تحصیلات مدیران سؤال شده است.
در بخش دوم: میزان استفاده و تاثیر هر یک از ویژگی سیستم اطلاعاتی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران سؤال گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جدول زیر سؤالات مربوط به هر فرضیه مشخص‌شده است.
جدول 3-1: سؤالات مربوط به فرضیات تحقیق
فرضیه
شماره سؤالات پرسشنامه

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *