سیستم فعال ساز رفتاری؛پایان نامه درباره خودکنترلی

سیستم فعال ساز رفتاری(BAS)
سيستم فعال ساز رفتاري مكانيسمي مغزي است كه محرك تحريكي را كنترل مي كند. زير لايه عصبي سيستم فعال ساز رفتاري شامل سيستم هاي دوپاميني، به وي‍ژه راه هاي دوپاميني مياني- كناري مي باشد. چنان كه پيشتر ذكر شد، اين يكي از راه هاي اصلي تاثيرات مثبت تقويت كننده مقوي هاي طبيعي همچون غذا، رابطه جنسي و دردهاست. به علاوه، استدلال مي شود مدارهاي دوپاميني در واكنش به محرك هاي شرطي پاداش، قبل از مصرف مواد تقويت كننده فعال مي شوند(داو و لوکاستون،2004). سيستم فعال ساز رفتار به سيگنال هاي پاداش، عدم مجازات و فرار از مجازات حساس است. فعاليت در اين سيستم باعث مي شود فرد حركت خود را به سوي دستيابي به اهداف شروع كرده يا بيش از پيش افزايش دهد. همچنین گری و مگ نوتون (2000) استدلال مي كنند كه سيستم فعال ساز رفتاري مسئول تجربه احساسات مثبت همچون اميد، شادي و خوشحالي است. در مورد تفاوت هاي شخصيت افراد، كساني كه داراي حساسيت زيادي در سيستم فعال ساز رفتاري هستند، گرايش زيادي به تلاش براي رسيدن به هدف دارند و تمايل زيادي براي تجربه كردن احساسات مثبت در موقعيت هايي كه احتمال پاداش در آنها زياد است دارند (داو و لوکاستون[1]،2004؛ كارور و وايت، 1994).
بنابراين احتمال مي رود حساسيت بالاي سيستم فعال ساز رفتاري رابطه مثبتي با استفاده از دارو و رفتارهاي ريسك پذير ديگر داشته باشد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه حساسيت بالاي سيستم فعال ساز رفتاري به استفاده از قرص های روان گردان اكس بستگي دارد و حساسيت سيستم محرك رفتاري در مصرف كنندگان دارو همچون بيماران معتاد به مواد مخدر، دختران دبيرستاني الكلي و مردان و زنان معتاد به نوشيدني هاي زيان بار بسيار بالاست(چانگ، 2007). فعالیت و افزایش حساسیت سیستم  BAS موجب فراخوانی هیجان های مثبت و رفتار روی آورد[2] و اجتناب فعال[3] می گردد(گری و مگ ناتون،  2000). پایه های نوروآناتومی این سیستم که از لحاظ ساختاری با مسیرهای مغزی دوپامینرژیک و مدارهای کورتیکو- استریاتو- پالیدو- تالامیک[4](CSPT) مرتبط می باشد(فاولس[5]، 2000). که در قشر پره فرونتال، آمیگدال و هسته های قاعده ای قرار دارد(هویگ[6] و همکاران، 2006). نوروآناتومی این سیستم کرتکس پیشانی، بادامه و عقده های پایه می باشد ‏و توسط محرک های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود.
دو مولفه ی رفتاری این سیستم شامل: روی آوردن(جستجوی فعالانه پاداش) و اجتناب فعال(ارایه ی رفتارهای خاص برای اجتناب از تنبیه) می باشد. حساسیت این سیستم نمایانگر زودانگیختگی و تکانشگری  فرد است. ‏و به نظر می رسد که برای تجاربی نظیر امید، وجد و شادی پاسخگو باشد. فرض بر این است که سیستم فعال ساز رفتاری دلیل بنیادی صفت زودانگیختگی است و با انگیزش، برونگرایی و جستجوی احساس مرتبط می باشد‏. پيامدهاي نظام فعال ساز رفتاري(BAS) نيز عبارت از تقويت رفتار فعلي، خلق مثبت، سوگيري توجه به سمت منبع پاداش و افزايش برانگيختگي مي باشد. اين پيامدها رفتار پاداش گرفته را حفظ و تقويت كرده، تماس فضايي و زماني با پاداش را نزديك تر مي سازند (اسمایلی و جکسون، 2007).
[1] . Dawe &.loxton
[2]. approach
[3]. active avoidance
[4]. Cortico-Striato-Pallido-Thalamic
[5]. Fawols
[6]. Hewig

Author: 92