علائم افسردگي/پایان نامه موسیقی درمانی و کاهش افسردگی سالمندان

علائم و نشانه هاي افسردگي :
افسردگي ممکن است به صورت هاي زير زندگي آدمي را تحت تأثير قرار دهد:
1) تغييرات در احساسات و ادراکات:
گريه هاي مکرر يا فقدان پاسخ دهي عاطفي
– ناتواني از لذت بردن از هر چيزي
– احساس نا اميدي يا بي ارزشي
– احساس افراطي گناه يا خود سرزنشي
– فقدان صميميت نسبت به خانواده و دوستان
– بدبيني نسبت به آينده
– احساس درماندگي
– افکار خودکشي
– غمگيني، اضطراب، خشم و ديگر عواطف ناخوشايند
 
 
2) تغييرات در رفتار و نگرش:
– فقدان علاقه به فعاليت هاي قبلي و کناره گيري از ديگران
– غفلت از مسئوليت ها و توجه نکردن به ظاهر شخصي
– تحريک پذيري و به آساني دستخوش خشم شدن
– فقدان انگيزه به منظور پيگيري اهداف
– نارضايتي کلي از زندگي
– کاهش توان حافظه، ناتواني در تمرکز
 
– کاهش توانايي رويارويي با مسائل روزمره
 
3) تغييرات جسماني و شکايات بدني:
خستگي مزمن و فقدان انرژي
– فقدان کامل اشتها يا خوردن اجباري
– بي خوابي، بيداري زود هنگام صبحگاهي يا خواب بيش از حد
– سردردها ، پشت دردها و ساير شکايات مشابه بدون دليل
– مشکلات گوارشي شامل درد معده، تهوع، اشکال در هضم و تغيير در کارکردهاي روده اي مثل يبوست
– چرخه هاي نامنظم قاعدگي
– کاهش يا افزايش غير متعارف وزن
– فقدان يا کاهش تدريجي ميل جنسي
توجه به اين نکته ضروري است که با توجه به علائم و انواع افسردگي گفته شده، وجود برخي از علائم در افراد، دليل بر بيماري و اختلال نيست، بلکه هدف صرفا شناسايي انواع افسردگي مي باشد و تشخيص بايستي صرفا توسط افراد متخصص صورت گيرد.
 
  نشانه های افسردگی :
 
افسردگی می تواند نشانه های عاطفی و شناختی و جسمانی و رفتاری را دربر داشته باشد(سلیگمن و همکاران2001).که در ادامه به آنها اشاره می شود:
 
 
1-نشانه های عاطفی یاهیجانی
 
-غمگینی
-احساس گناه
-نوسانات خلقی
-ناامیدی
-اضطراب
-خشم
-درماندگی
 
 
 
2-نشانه های جسمانی
 
-خواب بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم
-خوردن افراطی یا فقدان اشتها
-یبوست
-کاهش یا افزایش وزن
-چرخه های نامنظم قاعدگی
-فقدان تدریجی میل جنسی
 
 
 
3-نشانه های رفتاری
 
-گریه های بدون دلیل واضح
 
-کناره گیری از سایر مردم و موقعیتهای جدید
-به آسانی دستخوش خشم شدن
-فقدان انگیزه جهت پیگیری اهداف
-عدم علاقه به آرایش ظاهر شخصی
-مصرف مجدد داروهای(مخدر)یا الکل
 
 
 
4-نشانه های شناختی
-احساس بازنده بودن
-انتقاد مکرر از خود
-یاس
-احساس درماندگی و ناامیدی
-سرزنش خود بخاطراتفاقات ناخوشایند
-بدبینی نسبت به آینده
-افکار و ادراکات خود تخریب گرانه
 
سن شیوع افسردگی :                                                                        
افسردگی سن خاصی ندارد، از کودک خردسال ممکن است افسرده شود تا جوان و سالمند : اما افسردگی میان زنان شایع تر از مردان است و در سنین بالا شیوع بیشتری دارد.

Author: 92