چ. مهر ۲ام, ۱۳۹۹

بندهای قبل اشاره شده است، طیف گسترد های از روش های تأمین مالی در دسترس کارآفرینان قرار دارد که به شکل های متفاوتی نیز طبقه بندی شده اند. دیکینز و فریل منابع مالی شرکت های کارآفرینی را به دو دسته درونی و بیرونی، شرکت مالی امکو آنها را به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع. کاردلو آنها را به دو دسته منابع رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده اند. آمیت به تأمین مالی از طریق سرمایه پرمخاطره در برابر تأمین مالی از طریق سرمایه (انتشار سهام) . (آقاجانی و همکاران، 1392). علاوه بر تقسیم بندی های مختلف از روش های تأمین منابع مالی، کارآمدی رو شهای مختلف در مقایسه با هم نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. رندوی و گوآل تأمین مالی از طریق منابع مالی شخصی در مقابل تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام) را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی به وسیله منابع مالی شخصی کارآتر است (Goel et al, 2013) کمپلو زیاده روی در تأمین مالی SME ها از طریق بدهی (استقراض) را خطرناک توصیف کرده و این افراط را سبب کاهش در فروش SME ها دانسته است (آقاجانی و همکاران، 1392) دریفیلد در جنوب شرق آسیا منابع مالی خارجی در مقابل منابع مالی شخصی را در تأمین مالی کارآفرینان مورد مقایسه قرار دادند و بازده آنها را قانونمند ندانسته و تصادفی اعلام نموده اند (Driffield et al,2013) براندر و دیگران تأمین مالی کارآفرینی از طریق بانک (بدهی) را در برابر سرمایه پرمخاطره مورد سنجش قرار داده و اشاره کرده اند که تأمین مالی از طریق بانک کارآمدتر از تأمین مالی سرمایه پرمخاطره می باشد (آقاجانی و همکاران، 1392) شیراسو و دیگران تأمین مالی از طریق بانک (بدهی) و تأمین مالی از طریق سرمایه (انتشار سهام) را مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که این دو شیوه تأمین مالی با چرخه های اقتصادی در ارتباط هستند (Brinckmann et al, 2011) . برادشاو و همکاران دریافتند که تأمین مالی خارجی بنگاه با بازگشت سرمایه ارتباط منفی دارد . وو، تأمین مالی شخصی و تأمین مالی از طریق سرمایه را مورد ارزیابی قرار داده و معتقد است که تأمین مالی از طریق منابع مالی شخصی کارآتر است . اولین و شاید ساده ترین روش تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان جهت راه اندازی و استمرار فعالیت کسب و کارهایشان منابع شخصی می باشد. این موضوعی است که در تحقیقات مختلفی به آن اشاره شده است. ظاهراً کارآفرینان منافع خودکفایی و روش تأمین مالی شخصی را مشاهده نموده اند، به طوری که رایج ترین منبع تأمین وجوه سرمایه ای که برای کسب و کارهای کوچک به کار می رود، از محل صندوق شخصی کارآفرینان تأمین می شود . پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگان روی می آورد. این در حالی است که در تحقیق حاضر نیز به این روش تأمین منابع مالی تأکید زیادی شده است و بیشتر مورد استفاده کارآفرینان بوده است. کارآفرینان می توانند برای خود ظرفیت ایجاد سرمایه را به وجود آورند. این روش تأمین مالی برای هر شرکت کوچکی نیز در دسترس است . یک کسب و کار کوچک می تواند توسط حساب های دریافتنی شرکت، استفاده از کارت های اعتباری، سود انباشته و اجاره به شرط تملکی (لیزینگ) منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند . این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلندمدت و توسعه ای شرکت به کار می رود. برخی کارآفرینان از کارت های اعتباری شخصی استفاده می کنند . در تحقیق حاضر نیز با تأکید کمتری به این روش تأمین منابع مالی اشاره شده و مورد استفاده کارآفرینان بوده است. تأمین مالی از طریق سرمایه (سهام) نیز یکی دیگر از روش های مورد استفاده کارآفرینان است. از این طریق سرمایه گذار مالک شرکت می شود. در این روش ضمن اینکه مخاطره تقسیم می شود، درآمدهای بالقوه آن نیز تقسیم می گردد. (آقاجانی و همکاران، 1392)
فرشتگان کسب و کار آنهایی هستند که سرمایه اولیه شرکت های پر ریسک و در حال تأسیس را فراهم می سازند. دو نوع اصلی از فرشتگان کسب و کار شرکای عمومی و محدود هستند. در تحقیق حاضر این روش تأمین منابع مالی نیز به گونه ای وجود داشته و مورد استفاده کارآفرینان بوده است. از دیگر روش های تأمین مالی بدهی یا استقراض می باشد که شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک، استقراض کرده اند و باید با بهره، آنرا بازپرداخت کنند. هزینه تأمین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از تأمین مالی از طریق سهام می باشد. کارآفرینان دامنه گسترده ای از گزینه های اعتباری (وام) در اختیار دارند. منابع تأمین مالی از طریق بدهی، به کارگزاری ها، شرکت های بیمه، اتحادیه های اعتباری، اوراق قرضه، قرضه های خصوصی، کمک های دولتی، مؤسسات وام و پس انداز، وام دهندگان به پشتوانه دارایی (وام رهنی)، اعتبار تجاری، عرضه کنندگان تجهیزات، شرکت های تأمین مالی تجاری، حساب های پرداختنی و بانک های تجاری تقسیم می شوند (آقاجانی و همکاران، 1392) کمپلو معتقد است که زیاده روی در تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) خطرناک است. در حالی که میانه روی و اعتدال در استقراض امری پسندیده است (آقاجانی و همکاران، 1392) دریفیلد و دیگران معتقدند که بازده بدهی های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه مدت است (Driffield et al, 2013)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی می توان این گون بیان کرد که از آن جا که تامین مالی از طریق بدهی بر ریسک تأثیرگذار است، لذا می توان نتیجه گرفت که تامین مالی از طریق بدهی بر تصمیمهای سرمایه گذاران تأثیر دارد . استون و ژیوسکی نشان دادند که هر افزایش در سود قبل از کسر بهره در مورد شرکتهایی که در ساختار سرمایه ی خود از بدهی و اوراق قرضه ی بیشتری برخوردارند (تامین مالی از طریق بدهی بزرگتر ) در مقایسه با شرکتهایی که دیونشان کمتر است (تامین مالی از طریق بدهی کوچکتر ) تأثیر کمتری بر روی قیمت سهام و تصمیم های سرمایه گذاران دارد. درتحلیل این مسئله، آنها معتقدند شرکتی که دارای اهرم مالی بالایی در ساختار سرمایه ی خود می باشد و در نتیجه ریسک بالایی دارد، بازار از آن نرخ بازده ی بالاتری را طلب می کند و این باعث کاهش واکنش بازار به سودهای گزارش شده می گردد . لذا از تمامی مباحث بیان شده می توان این گونه نتیجه گرفت که میزان اتکای شرکت ها بر تأمین مالی از طریق بدهی اثر معکوسی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده دارد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
به طور کلی باید گفت که از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرما یه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکل دهد، تا در نها ت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزاش ارزش بازار سهام شرکتها گردد، از دیرباز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزاش دهد. همچنین افزاش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد (نظری پور و همکاران، 1391)
با توجه به موارد گفته شده باید به این نکته اذعان داشت که طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد.

2-5 بخش پنجم : پیشینه
2-5-1 پیشینه داخلی :
آقاجانی و همکاران (1392) در تحقیق خود به تبیین رو شهای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران پرداختند. یافته ها نشان داده اند که تمامی چهار روش تأمین مالی هر کدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه کارآفرینان بوده اند. از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روش های استقراض، سهام و منابع داخلی در اولویت های بعدی بوده اند. به علاوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در مجموع آگاهی های کمتری از روش های مختلف و متنوع تأمین مالی دارند و تنها روشهایی را مورد توجه و تدقیق قرار داده اند که در جامعه امروزین ما رایج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار می دهند. در پایان نتیجه گیری شده که لازم است نوآوری هایی در این زمینه انجام شود و به دیگر روش های متنوع تأمین مالی نیز توجه شود. (آقاجانی و همکاران، 1392)
کریم زاده و همکاران (1392) به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش باز ار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) انتخاب و بررسی گردید . در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد. (کریم زاده و همکاران، 1392)
شیخ و همکاران (1392) در تحقیق خود این گونه بیان کردند که هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهیهای بانکی و انتشار سهام است. عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تأمین مالی هستند که در این پژوهش، نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شدهاند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1386 است. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نرخ تورم بر تأمین مالی از طریق بدهی بانکی، تأثیر بیشتری نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. همچنین، مشاهده شد ریسک مالی دارای بیشترین تأثیر بر تأمین مالی از هر دو طریق و نیز نسبت مالکانه دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق بدهی و نرخ بازدهی کل دارای کمترین تأثیر برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام است. (شیخ و همکاران، 1392)
امیری و محمدی خورزوقی (1391) در پژوهش خود به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
مرادزاده فرد و همکاران (1391) در پژوهش خود بیان کردند که هدف این تحقیق، ازمون رابطه بین کارایی سرمایه فکری و سوداوری شرکت ها می باشد. شواهد نشان می دهد که سرمایه فکری محاسبه شده، رابطه مثبت با سوداوری شرکت ها دارد. همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد هر یک از اجزای سرمایه فکری نقش معناداری در تبیین سوداوری شرکت ها دارند. در حالت خاص، سرمایه ساختاری به عنوان بخش کلیدی سرمایه فکری، بیشترین تاثیر را بر سوداوری داشته است. سرمایه فیزیکی نیز دارای یک رابطه مثبت با هر چهار شاخص سوداوری انتخابی می باشد.نتایج تحقیق به درک نقش سرمایه فکر
ی در خلق ارزش در شرکت ها کمک و محر کهای خاص سرمایه فکری را که بر سوداوری تاثیر می گذارند، شناسایی کرده است. (مرادزاده فرد و همکاران، 1391)

 
 
نظری پور و همکاران (1391) در تحقیق خود بیان کردند که این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (84-88) می باشد. فرضیات این تحقیق با بهره گرفتن از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد. (نظری پور و همکاران، 1391)
اربابیان و صفری گرایلی در پژوهش خود نشان دادند؛ بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد، ولی بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری رابطه منفی وجود دارد (اربابیان و

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *