منبع پایان نامه درباره کسب و کار، عملکرد سازمان، بهبود مستمر

ق بيمه وتجهيزات و … (همان منبع ، 17)5.
بهاي تمام شده خدمات : عبارت است مجموع هزينه هاي صرف شده براي يک متر مکعب آب و مجموع هزينه هاي صرف شده براي يک متر مکعب دفع فاضلاب .
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
موسسات و سازمانها و دستگاههاي اجرايي با هر ماموريت ، رسالت ، اهداف و چشم اندازي که دارند نهايتا در يک قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي کنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان ، ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شرکتي که هدفش سودآوري و رضايت مشتري است و سازماني که هدف خود را اجراي کامل و دقيق وظايف قانوني و کمک به تحقيق اهداف توسعه و تعالي کشور قرار داده ، پاسخگو باشند (لوئيس ،2002، 12)2.
بنابراين ، بررسي نتايج عملکرد تجاري شرکتها و راههاي بهبود آن ، يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود.کيفيت و اثر بخشي مديريت و عملکرد آن عامل تعيين کننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است .ارائه خدمات و تامين هزينه ها از محل منابع ، حساسيت کافي را براي بررسي تحقق اهداف ، بهبود مستمر کيفيت ، ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان ، عملکرد سازمان و مديريت و کارکنان را ايجاد کرده است .در صورتي که ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، در بخش دولتي موجب ارتقا و پاسخگويي دستگاههاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملکرد سازمانها و کارايي و اثربخشي دولت مي شود (عباسپور ، 1387، 2)3.
امتياز مهم برون سپاري که با مفاهيم مديريت ريسک4 ارتباط دارد، بهره گيري از استراتژي واگذاري ريسک است .در اين حالت علاوه بر کاهش نرخ وقوع ريسک و احتمالا کاهش تنوع ريسک در سازمان (و انتقال به شرکت طرف قرارداد)، تمرکز سازمان و دپارتمان مديريت ريسک بر کسب و کار فعلي و ريسک هاي پنهان در آن بيشتر مي شود. برون سپاري در سطح کلان به پاره اي از اهداف اساسي جهاني از جمله کاهش فقر در جهان (توزيع عادلانه تر ثروت) و برابري بيش تر بين جنسيت ها و دسترسي به فن آوري کمک مي کند و داراي اثرات سر ريز مثبتي شامل اثرات ناشي از مصرف بيش تر و انتقال مهارت و فن و اشتغال ثانويه مي باشد.
برون سپاري ظرفيت هاي محل را نيزتقويت مي کند از جمله باعث افزايش کارکنان ماهر و ايجاد خدمات جديد با کاربرد محلي و ايجاد صنعت در جايي که بازار نيست مي شود و بازارهاي محلي را گسترش مي دهد (هويچت ،676،2006 )5.
دراين فصل سعي مي شود مباني نظري تحقيق در 5 بخش به شرح زير مورد بررسي و مطالعه قرارگيرد:
بخش اول – تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن
بخش دوم – شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي و ميزان فعاليتهاي آن و فعاليتهاي که قابل برون سپاري هستند.
بخش سوم – بررسي بهاي تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزاي آن
بخش چهارم – بررسي تطبيقي بهاي تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاري فعاليتها وتعيين سهم اجزاي تشکيل دهنده آن .
بخش پنجم – تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي
2-2 بخش اول :تاريخچه ومفاهيم برون سپاري و مزايا و معايب آن
1-2-2 تاريچه برون سپاري
برون سپاري در خارج از ايران :
از دهه1970 ميلادي و بدنبال توسعه اقتصاد بين الملل , شرکتهاي چند مليتي ايجاد گرديدند.اين شرکتها استراتژيي را برگزيدند که امروزه از آن بعنوان برون سپاري6 ياد مي شود . در اينجا برون سپاري به مفهوم واگذار کردن کار از کشورهاي گرانتر و پيشرفته به کشورهاي ارزان تر و در حال توسعه است . در برون سپاري , شرکتها بخش و يا تمام فعاليت خود را از کشور خود ( مبدا ) خارج و در کشور ديگر ( مقصد ) که داراي نيروي ارزان تر ( منابع بيشتر و ارزان تر ) است مستقر مي کنند و از اين جهت بدان صادرات کار هم مي گويند . اين موضوع در صنايعي مانند آهن , نساجي و خودروسازي بسيار به چشم مي خورد و اکنون نيز بشدت در زمينه IT رو به گسترش است . براي نمونه شرکت Levi Strauss که در صنعت نساجي در آمريکاي شمالي فعال است 20 سال پيش اولين واحد توليدي خود از مجموع 20 کارخانه خويش را به کشور چين منقل کرد و در سال 2003 آخرين واحد از بخش عمليات بافندگي خود را منقل نمود و يا آنکه شرکت IBM تعداد 60 پژوهشگر در هندوستان 90 پژوهشگر در چين و 6000 کارمند هندي در زمينه بازاريابي تلفني دارد ( 2004 ميلادي) . همچنين شرکت Microsoft افزون بر 150 نفر پژوهشگر در چين دارد . در تمام اين موارد دستمزد نيروهاي متخصص يک ششم و کمتر است و نيروها بعضا باکيفيت تر مي باشند و اين قيمت توليد را کاهش داده است ضمن آنکه جنانچه شرکتهاي مبدا مي خواستند نيروهاي خود را بازآموزي کنند هزينه بالايي را بايد متقبل مي شدند . البته اين استراتژي ( برون سپاري ) مخالفاني را در کشورهاي مبدا نيز دارد زيرا کارهاي صادر شده ديگر برگشت نخواهند شد و يا آنکه نيروها در کشورهاي متفاوت داراي فرهنگهاي مختلفي هستند و در کار شايد هيچگاه با يکديگر روبرو نگردنند و فقط از طريق اينترنت با يگديگر ارتباط داشته باشند .
بعد از بكارگيري برون سپاري در سطح اقتصاد بين الملل ، اكنون چند سالي است که در ادبيات مديريت نوين سازمانها و در سطح داخلي كشورها واژه برون سپاري در کنار واژگاني مانند خصوصي سازي7 با مفهوم انتقال مالکيت و يا آزادسازي8 با مفهوم لغو مقررات و قوانين انحصار در جهت افزايش رقابت قرار گرفته است . اكنون برون سپاري در خيلي از شركتهاي بزرگ ، متوسط و حتي كوچك بعنوان يكي از استراتژيهاي بنيادين كسب و كار و با هدف كاهش هزينه ، افزايش درآمد ، افزايش ريسك پذيري و توان رقابت در بازار و افزايش رضايتمندي مشتري، تمركز روي فرآيندهاي اصلي ، بهبود خدمات ، ارتقاي مهارتها ، كاهش مدت زمان از مرحله ايده به بازار صورت مي پذيرد و باعث كوچك سازي سازمان و افزايش مزيت رقابتي كلي آن مي گردد . در اين سازمانها علاوه بر انجام بخشي يا تمام فعاليتهاي ساخت محصول از طريق برون سپاري، بسياري از فعاليتهاي خدماتي لازم مانند حسابداري ، فروش و خدمات پس از فروش ، حقوق و دستمزد ، مديريت نيروي انساني ، تدوين قراردادها و انتخاب پيمانكار ، خريد تجهيزات نيز از طريق برون سپاري صورت مي پذيرد (داور پناه ،1385، 2)9.
برون‌سپاري در ايران:
شركت ملي نفت ايران به دليل گستردگي حيطه فعاليت‌هايش، به برون‌سپاري‌هاي متفاوتي دست زده است. اين پژوهش در سال 1382 به منظور بررسي عوامل در تصميم‌گيري برون‌سپاري در دو بخش خدمات عمومي و خدمات فني مهندسي بالادستي نفت صورت گرفته است. قلمروي مكاني تحقيق را در بخش خدمات عمومي، واحدهاي ستادي (واقع در شهر تهران) به ويژه زيرمجموعه مديريت امور اداري و مديريت امور مالي تشكيل مي‌دادند. از مديريت امور اداري واحدهاي آموزشي مركزي، طرح و برنامه‌ريزي نيروي انساني، تامين نيروي انساني، مددكاري اجتماعي، معاونت خدمات و امور مسافرت و از زيرمجموعه مديريت امور مالي واحد خدمات كامپيوتر و اطلاعات مديريت انتخاب شدند (مريم قاسمي ،1387، 2)1.
بخش خدمات مهندسي بالادستي نفت را در اين تحقيق، اركان تابعه شركت ملي نفت ايران شامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت اكتشاف، شركت نفت فلات قاره، شركت نفت و گاز پارس و شركت نفت مناطق مركزي تشكيل مي‌دادند.
2-2-2 تعريف برون سپاري :
برون سپاري عبارتست از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روشهاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالاها ، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است، بهره مند مي شود.
برون سپاري عبارتست از واگذاري برنامه ريزي ، مديريت ، اجراء و عمليات فعاليت هاي مشخص به شخص ثالث مستقل.
بنا به تعريف آقاي م.ف گريور برون سپاري عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليتهاي داخلي يک سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به عرضه کننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد. در حقيقت و درعمل در برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند، بلکه عوامل توليد و حق تصميم گيري نيز در اغلب موارد واگذار مي گردد.
عوامل توليد عبارتند از : کارکنان ، تسهيلات ، تجهيزات ، فن آوري ، ساير دارائيها
3-2-2 مفهوم برون سپاري :
برون سپاري به مفهوم سپردن بخشي از كار به خارج از سازمان ، منبع يابي از خارج سازمان و يا واگذاري فعاليتهاي سازمان به يك مؤسسه برون سازماني مرتبط است . در برون سپاري فرآيند توليد ( اعم از ساخت محصول يا خدمات مرتبط ) بصورت شبکه اي و زنجيره اي تعريف شده كه مسئوليت و مديريت هر كدام از زنجيره هاي توليد توسط يك كارفرما انجام مي گردد ( فرآيند توليد بصورت غيرمتمرکز و شراکتي مي باشد ) . هر شرکت بعنوان تامين کننده بخشي از شبكه توليد است و محصول خود را به شرکت ديگر مي دهد تا نهايتا محصول اصلي توليد مي گردد . بعبارتي جهت توليد محصول ، فرآيندهاي تجاري10 مختلفي تعريف مي شوند . شركت يك يا دو فعاليت را كه قابليت كليدي آن سازمان است و در آن مي تواند براي مشتريان فراتر از رقبا ارزش آفريني كند را براي خود نگه داشته و بقيه فعاليتها را از طريق كسب و كارهاي ديگري كه در آن فعاليتها قابليت كليدي دارند تامين مي نمايد . لذا در يك ساختار فرآيندي مجموعه اي از كسب و كارها كه هر يك با قابليت كليدي شان شناخته مي شوند در روابطي بشكل برد – برد در كنار هم قرار مي گيرند و در نهايت مشتريان و بلكه تمامي گروههاي ذينفع از هم افزايي اين شبكه بهره مند مي شوند .
4-2-2 مزاياي برون سپاري
* بهبود نتايج مالي
* کاهش هزينه سربار
* کاهش هزينه هاي عملياتي
* کاهش هزينه خدمات
* کاهش سرمايه گذاري روي دارائيها و استفاده بهتر براي ساير اهداف
* تغيير هزينه هاي ثابت به هزينه هاي متغيير(حسيني ،1381، 68)11.
* بهبود نتايج تجاري
* بهبود تمرکز سازمان بر فعاليتهاي اصلي
* دستيابي به تخصص برتر پيمانکاران
* آزاد سازي منابع درون سازماني براي هدفهاي ديگر
* افزايش اثر بخشي از طريق تمرکز روي آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترين است .
* تمرکز بهتر مديريت ارشد بر قابليتهاي بهتر پيمانکار
* تکنولوژي ، کارايي ، و مديريت بهتر پيمانکار
* بدست آوردن تخصص ، مهارت ها و تکنولوژي هايي که قبلا قابل دستيابي نبوده است
* بدست آوردن ايده هاي جديد و نو آور
* بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي کسب و کار از طريق شبکه ارائه دهندگان
* بهبود خدمات پشتيباني
* بهبود فرايند کيفيت
* مزاياي برون سپاري براي تامين کنندگان
برون سپاري مزاياي بيشماري را براي تامين کنندگان دارا مي باشد که اهم آنها عبارتند از:
* اشتغال زايي
* تثبيت نام تجاري براي کشورها در صنايع مبتني بر دانش و تغيير ديدگاه جهاني
* رشد فني و تخصصي شرکتها
* ارتقا شرکتها درزنجيره دانش
* بهره گيري از دانش فني کشورهاي پيشرفته (حسيني ،1381، 69)1.
* مزاياي برون سپاري براي شرکت خدماتي
* کاهش هزينه هاي نيروي انساني
* کاهش هزينه هاي عملياتي
* بهبود تمرکز سازمان
* انعطاف پذيري ظرفيت سازماني
* کاهش زمان رسيدن محصول به بازار
* دستيابي به مهارتهاي تخصصي
* کاهش يا تقيسم ريسک
* استفاده از رويه هاي معمول کسب و کار در سازمانهاي بزرگ
* بهبود کيفيت
* مديريت موثر
* مزاياي برون سپاري براي مشتريان
* خريد ارزانتر
* استفاده ازمحصول با کيفيت بيشتر(همان منبع ، 70)2.
5-2-2 معايب برون سپاري
* کاهش کنترل بر روي ارائه دهنده خدمت:
* دشواري کنترل پيمانکار در مقايسه با کنترل کارکنان و
* وابستگي سازمان به پيمانکار
* کاهش انعطاف پذيري
* مدت طولاني قرارداد هاي برون سپاري
* تغيير در شرايط کاري سازمان در طول

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *