مقالات و پایان نامه ها

نیازها و انگیزش:پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی

دی ۲۱, ۱۳۹۷

نیازها و انگیزش
عده ای از روانشناسان معتقدند نیازها ، منشأ اساسی انگیزش ها محسوب می شوند. بنابراین برای شناخت انگیزش ها باید به کمبودها و نیازهای آنان پی برد(شاملو، 1384). از بین نظریه هایی که در زمینه رابطه ی نیازها و انگیزش ها اظهار نظر نموده اند، نظریه مزلو بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او نیازها را به پنج سطح یا طبقه تقسیم می کند. مزلو معتقد است که در میان نیازها ، سلسله مراتب و تقدم و تاخر وجود دارد و بر طبق نظریه او ، نیازهای انسان از نیازهای جسمی و مادی شروع و به نیازهای خودشناسی[1] ختم می گردد. او می گوید قوی ترین نیازها ، تعیین کننده رفتار هستند و وقتی نیازی ارضا شد، از شدت و قوت می افتد و سایر نیازها و به خصوص قوی ترین نیاز بعدی، جای نیاز ارضا شده را می گیرند و عامل رفتار یا رفتارهای جدید می شوند(همان منبع). سلسله مراتب نیازهای مزلو به ترتیب زیر است :
نیازهای فیزیولوژیکی :  این نیازها ، نخستین نیازهای انسان به شمار می آیند. غذا ، هوا ، خواب، دفع، تولید مثل و نظایر آن .
[1] autognosis

  • نیازهای امنیتی : این نیازها در رابطه با در امان بودن افراد از خطرات زندگی، حوادث ، جنگ ها ، بیماری ها ، بی ثباتی اقتصادی، ترس ، هیجان، سرما ، گرما و نظایر آن است.
  • نیازهای تعلق ، دوست داشتن و اجتماعی بودن : انسان موجودی اجتماعی است و می خواهد با دیگران زندگی کند و با آن ها تعامل داشته باشد. او نسبت به دیگران محبت دارد و می خواهد آنان نیز با او با محبت رفتار کنند
  • نیازهای قدر و منزلت و شناخت : انسان نمی خواهد تنها یک عضو باشد بلکه می خواهد چیزی بیش از آن باشد. او به احترام و شناخت از طرف دیگران نیاز دارد و داشتن مقام و موقعیتی قابل تمجید در بین سایر افراد برای او مهم است.

نیازهای خودشناسی : به معنی دست یافتن به استعدادهای نهفته فرد است. در این حالت فرد به نهایت تکامل فردی، خلاقیت و اظهار وجود دست می یابد.
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی[1] و خودشناسی
این نیاز ، بالاترین سطح نیازهای یک انسان است که جنبه ی روانی و معنوی دارد و ابعاد روحی و روانی فرد را در بر می گیرد. افرادی که به دلیل وجود شرایط مناسب به این سطح از نیازها دست می یابند، به جنبه ی انسانی وجود خود می رسند. نیازهای خودشناسی به معنی علاقه و نیاز فرد به شدن آن چه توانایی شدن آن را دارد، است. مرحله ای که تمام استعدادهای بالقوه خود را بالفعل نماید.
[1] self – actualization