پایان نامه ارشد درباره آموزش هنر، سلسله مراتب، ترجمه قرآن، رفتار انسان

گردد ). اين حرکت گالري به سمت پايين ، ديوارهاي حياط را کوتاه نموده تا فضايي دلچسب را در حياط به وجود آورد در ضمن ديد رستوران را که از هال مرکزي منشعب مي شود ، به حياط و پارک لاله مهيا سازد . از اين حياط به عنوان نمايشگاه در فضاي باز نيز مي توان استفاده نمود و چند مجسمه نيز از مجسمه سازان معروف در آن به نمايش گذاشته شده است .

عنوان پروژه
فرهنگسراي نياوران
تصاوير داخلي

تصاوير خارجي

اسناد معماري

توضيحات

فرهنگسراي‌ نياوران در سال 1356 ، با مساحت 25000 مترمربع ساخته و افتتاح شد. کامران ديبا معمار و طراح فضاي فرهنگسرا‌ بوده که هم‌زمان موزه هنرهاي معاصر و پارک شفق را نيز طراحي و اجرا کرده است‌. پس از انقلاب ايران (????) اين فرهنگ سرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار شد و تا سال ???? علاوه بر کوشش‌هاي هنري، فعاليت‌هايش عبارت بودند از: انتشار کتاب، تفسير و ترجمه قرآن و از سال ???? پذيرش هنرجويان ” مرکز آموزش هنر ” از طريق آزمون سراسري وزارت فرهنگ و آموزش عالي آغاز شد که طي سه دوره ??? نفر با دريافت گواهينامه در مقطع کارداني و در رشته‌هاي نامبرده از مرکز آموزش هنر (فرهنگسراي نياوران) فارغ التحصيل شدند . از سال ???? فعاليت‌هاي فرهنگسرا چنين بوده است : برگزاري سمينار، کنفرانس، نمايشگاه و … اين فرهنگسرا در خيابان شهيد باهنر ( نياوران ) روبروي پارک نياوران قرار دارد
ساختمان فرهنگسراي نياوران در بخش جنوب غربي بستر طرح واقع شده و ترکيبي از اجزاء مختلف است که به گرد حياط مربع شکلي انتظام يافته اند و حجم نعلي شکلي دارد. حجم کلي بنا با با ارتفاعي حدود 2 طبقه ديده مي شود و تمامي اجزاء محموعه داراي ارتفاع تقريبا يکساني هستند. ضخامت حجم ساختمان در همه جا يکسان نيست، به اين دليل حجم را نيمه منظم و گوناگون مي يابيم. در حقيقت ساختمان فرهنگسرا از کنار هم نشستن احجام کامل و منفرد به وجود آمده است، اين احجام در يکديگر حل نشده اند تا کل واحدي را بسازند، بلکه در کنار هم نشسته اند، در بعضي مواقع گويي احجام با هم برخورد کرده اند و مجموعه اي رافراهم ساخته اند. تفاوت طراحي نما در آن ها نيز به گونه گوني و استقلال آنها از يکديگر کمک مي کند. اين گونه گوني و تنوع، فرهنگسرا را نه به شکل يک بنا، که به صورت مجموعه اي از بناها و حياط آن را به صورت مرکز محله اي کوچک جلوه مي دهد.
نکات مثبت ومنفي در طراحي :
اين فرهنگسرا که علت اصلي آن نزديکي به کاخ نياوران بوده و به همين علت کوچکترين تاثيري در بسط و توسعه ي فرهنگي در ميان عامه ي مردم نداشته در سال 57 تاسيس شد . نياوران منطقه اي است که اکثر ساکنين آن از قشرهاي مرفه جامعه هستند و استفاده هايي که از اين مکان به عمل مي آيد بيشتر براي همان قشرها برنامه ريزي شده بود . اين فرهنگسرا دو وظيفه داشت :
– محلي براي توليد و ايجاد هنر
– محلي براي ارائه آثار هنري
فرهنگسراي نياوران در مدت کوتاه کار خود تقريبا فرصتي براي توليد نداشت و هر چند که برنامه هايي از قبيل چاپ سنگ و غيره در پيش داشت . ضمنا کلاس هاي باله و نقاشي هم جز برنامه هاي آموزشي اين مکان بود که پس از انقلاب برچيده شد . در قسمت عرضه بيشترين فعاليت فرهنگسرا روي نمايش هنرهاي خارجي بود که متشکل بود از فيلم هاي سينمايي ، گروه نوازندگان خارجي ، پانتوميم و نمايشگاه نقاشاني از هند و اسپانيا . در قسمت عرضه آثار هنرمندان ايراني مي توان به نمايشگاه نقاشي از هنرمندان نور پرداز اشاره کرد که تنها نمايشگاه آثار هنرمندان ايراني برپا شده در فرهنگسرا بود .

نمايي از داخل رواق شمالي (عکس از مجله معمارشماره 10 ص20)

پلان مجموعه کاخ موزه نياوران (فرهنگسراي نياوران )
در مورد کارهاي کامران ديبا که با توجه به حرکتهاي معماري مدرن ونيز پذيرفتن مدرنيته در معماري معاصر طراحي شده اند بايستي توجه داشت که همواره دراين راه کوشش بر اين داشته است که سنتهاي معماري ايراني راپاسداري کرده ودرعمل با رويکردي مدرن ولي ايراني مواجه سازد کامران ديبا در طراحي مجموعه نياوران توجه خاصي را معطوف شيوه باغ سازي ايراني کرده و در اين مجموعه لزوم توجه به کارکرد تو پوگرافي در سايت وخام گرايي با استفاده از بتن در نماهاي ساختمان توانسته است معماري را پديد اورد که کاري ماندگاردر عرصه معماري گردد . خود کامران ديبادر مورد معماري وبرخي آثارش در کتابي که در آلمان به چاپ رسيده است چنين گفته است .
مكان درمعماري مجموعه
كاركرد و فعاليت را نبايد با هم اشتباه گرفت ، زيرا فعاليت از نياز اساسي يك ساختمان كاركردي فراتر مي رود ” به نظر منظورش دستيابي به مكان است كه مفهومي عميق تر از عملكرد دارد . يك مثل طنزآميز مي گويد : ” انسان به طور طبيعي مثل ديگر حيوانات قادر است ماواي خود را ايجاد كند ، اين كار را اكثر مردم به استثناي اغلب معماران بلدند “. نكته مثبت در اين گفته اين است كه انسانها به طور طبيعي فضا را تصرف مي كنند و به آن عملكرد و معني مي بخشند . اين تصرف ذهني و فيزيكي به شكل گرفتن مكان مي انجامد . مكانها در شهرها و در ابنيه امروزي اغلب با كاربري منطبق نيستند . وظيفه اصلي معمار جسميت بخشيدن به مكان از طريق ايجاد فضاست . معمار نمي تواند در پيدايش يك مكان دخالت كند مگر اينكه به جنبه هاي اجتماعي و روانشناختي يك ساختمان توجه كند ، يعني در واقع مثل يك كارگردان تئاتر پيش از آنكه به فضا بينديشد به نقش ها توجه كند . ديبا معتقد است در چنين حالتي
ر
فتار معمار بيشتر شبيه يك كارگردان تئاتر خواهد شد و خواهد كوشيد صحنه را با توجه به موقعيت هاي انساني خاص سازمان دهد و بيارايد . رفتار انسانها در محيط جنبه اي آييني دارد و وظيفه معماري است كه از طريق ويژگيهاي فضايي اين جنبه را شفاف كند . بحث مكان در معماري فقط مربوط به تصرف فضا نيست بلكه به عدم صرف نيز مربوط مي شود .
فضا
يكي از مشخصه هاي معماري ديبا بهره گيري از الگوهاي معماري ايراني به شيوه اي اصيل و منحصر به فرد است . در كارهاي او بهره گيري از تارخ معماري حسي و منطقي است و جنبه شيوه گري يا اكلكتيكي ندارد . ديبا بيشتر از اصول سازماندهي و گونه شناسي فضاي ايراني استفاده مي كند تا از عناصر و تزئينات تاكيد بر محور ها كه هم در طرح هاي شهرسازي و هم در ساختمانهاي او به چشم مي خورد يكي از اين موارد است . محورها در كارهاي ديبا به مسيرهاي مهم آييني تبديل مي شوند ، مسيرهايي كه از الگوهاي قديمي كيهان شناسي پديد آمده اند . در زير تفکرات اودر مورد خلق يک محور قوي در مجموعه را مي بينيم که اشاره اي به محور بندي درباغ سازي ايراني با توجه به موقعيت توپوگرافيک محل دارد .

پرسپکتيو کلي از مجموعه باغ نياوران در تهران
اين مجموعه تلفيقي از دو مفهوم سنتي حياط و محور به روايتي امروزي است که به گونه اي طراحي شده است كه يك فضاي دروني به نظر مي رسد . گويي نخست فضاي خالي مركزي طراحي شده است و سپس ساختمانهاي دور آن به گونه اي چيده شده اند كه بدنه منسجم و پيوسته اي به وجود آيد .
فضاها در كار ديبا داراي سلسله مراتب دقيق و مفصل بنديهاي مشخص هستند . هر واحد فضايي از شكل و عملكردي متمايز برخوردار است .

کاربردبتن درنماکه حالتي سنتي ونزديک به روحيه انساني را پديد آورده است
ديبا از پيشگامان مکتب بروتاليسم درايران است
در كارهاي او فضاهاي سيال و پيوسته مدرن آغازين كه با سطوحي ظريف تفكيك شوند به چشم نمي خورند . ساختمانهاي او تركيبي از فضاهاي متعدد با فرمها و اندازه هاي مختلف هستند .
از آنجايي كه فضا ، بر خلاف حجم پديده اي ماهيتا ادراكي است به مكانيسم كشف فضا وابسته است

سايت پلان مجموعه نياوران
فرم
اكثر كارهاي انجام شده در اين مجموعه از مونتاژ احجام نسبتا ساده و تراش خورده سخت به وجود آمده اند و در آنها شكاف بازشوها و حجم قابل توجه ستونهاخودنمايي مي كند . اين سليقه خاص از طرفي به سنت معماري ايراني و از طرف ديگر به نئوبروتاليسم انگليسي مربوط مي شود .

نما و مقطع از مجموعه نياوران (ماخذ سايت شخصي معمار)

او ازعناصر معماري ايراني نظير گنبد ، بادگير ، حياط ، حوض و رواق نيز استفاده مي كند . بامها عموما مهم هستند و عناصر سنتي استيليزه شده به عنوان عناصر حجمي مجرد ، با حال و هواي متافيزيك در كار داخل مي شوند .
ديبا به جزئيات ساختمان و آرايش سطوح توجه دارد و جزئيات كارهايش كاملا هنرمندانه اند . تزيينات پرداخت نشده اند و مصالح نيز به گونه اي طبيعي و پرداخت نشده به كار رفته اند . اين شيوه خاص به كارگيري مصالح كه از افكار نئوبروتاليستي رايج در دهه 50 و 60 به هيچ وجه دور نيست .

کاربرد ستون ورواق در مجموعه نياوران
که استفاده از اين ارزش پايدار در معماري آن خاطر مي سازد
در کارهاي انجام شده در مجموعه ميتوان به به خوبي تلفيق صحيح معماري ايراني را با کارکردهاي روز به خوبي ديد که در اين ميان استفاده درست نور در معماري وايجاد سايه روشن درفضاهاي معماري را مي توان ازکارهاي بسيار خوب در معماري اين مکان نام برد .
پلانهاي اين مجموعه داراي نزديکي زيادي به عناصر اصلي در پلانهاي ايراني است که در اکثر کارهاي معماري کامران ديبا ديده ميشود .

پلانهاي مجموع نياوران (ماخذ مجله معمار شماره 10)

– استفاده از روابط همگون در طراحي پلانها وطراحي فضاهاي معماري
– استفاده از قالبهاي ساده درايجاد مکان در فضاي معماري
– توجه به اصول محور بندي ولايه بندي تفکيکي فضاها در معماري
– همگون بودن معماري وطبيعت با يکديگر در مجموعه
– استفاده از عناصر اصلي باغ ايراني در طراحي کانسپت کلي کار
– پيچيش هاي قائم در فضاي معماري درراستاهاي عرضي . طولي و ارتفاعي
– ايجاد حرکت در فضا با استفاده از حالت توپوگرافيک در محل
– استفاده از عنصر حياط در معماري ايراني وتوجه به کارکردهاي مدرن آن در مجموعه
– ايجادشخصيت درست در محل ورودي ساختمان
– همگن کردن معماري با طبيعت ودر راستا قرار دادن عناصر معماري با محور اصلي کار
– استفاده از آب در معماري با توجه به ايجاد حالت طبيعي آن در معماري

حوضچه آب در مجموعه نياوران که در الهام از باغ سازي ايراني به کار گرفته شده است (عکس ازمجله معمار شماره 10 )

– کاربردبتن در نما کاري ها وپرهيز نکردن از شکوه ارتفاع زياد در معماري
– استفاد ه از مصالحي که نزديکي روحي با انسان داشته در تقابل با ساير مصالح مدرن
– نظم هندسي در ايجاد کارکردهاي اصلي در غالبهاي مختلف

نمايي از سمت ساختمان موزه حال حاضر به سمت باغ (عکس ازمجله معمار شماره 10)
– استفاده از اصول کاشت درختان در معماري باغهاي ايراني با توجه به حظور رنگهاي مختلف در باغهاي ايراني و کارکرد هميشه سبز وخزان پذير در درختان در باغ ايراني
– طراحي مجموعه با توجه به کارکرد فضاي شهري آن در کل
واحدهاي موجود در منطقه عبارتند از :
– سردر وبناي ورودي
– کتابخانه DC
– نمايشگاه
– نمايش فيلم
– کلاسهاي آموزشي آ
زاد
– موزه و گالري نمايش آثار هنري
– باغ
– قسمتهاي اداري شمالي باغ

عکس از ورودي سمت جنوبي باغ (ماخذ اينتر نت )

نمونه خارجي
عنوان پروژه

مركز هنرهاي معاصر رزنتال
تصاوير داخلي

تصاوير خارجي

توضيحات

– مركز هنرهاي معاصر رزنتال (Rosenthal Center Of Contemporary Art) زاها حديد, سينسيناتي-آمريكا, 2003
– در نقطه مقابل نماي شهري, اين مركز كه مجموعه اي ازصفحات صيقل خورده, براق و موجدار مي باشد. گالري هاي موزه به گونه اي در مجموعه قرار گرفته اند كه همانند احجامي تراشيده در ميان بتن مي باشند كه بر فراز فضاي سرسراي موزه شناورند. در قسمت جنوب مجموعه, نماي ساختمان پوسته اي موجدار و مات را به نمايش مي گذارد, به گونه اي كه سايه اي از عملكرد مجموعه در آن ديده مي شود. نماي جنوبي مجموعه به صورت مجسمه اي آزاد خود نمايي ميكند و به عنوان نشانه اي از فضاي دروني گالري هاي مجموعه خودنمايي مي كند. در حقيقت دو نماي كاملا جدا و در عين حال مكمل در كنار هم قرار مي گيرند. تركيبي از بتن ريخته شده در محل و شيشه هايي سبك كه در همجواري با سايت شهري مجموعه, نمايي معلق و شناور ارائه كرده است. در واقع تاكيد زاها حديد بر نشان دادن نماهاي مكمل با سيمايي كاملا خالص و تركيب عناصر سبك در كنار بتن, به منظور ارائه يك بيان فرميك براي ساختارمجموعه بوده است. او نماي ساختمان را وسيله اي براي پيوسته نشان دادن فعاليت هاي هنري مي داند, ساختاري كه جزء نماي مجموعه و عملكرد دروني آن است. به همين دليل سازه ساختمان با نما و عملكرد دروني آن, پيوسته است و تنها تعداد محدودي از ستون هاي بتني منفرد, براي پايداري ساختار يكپارچه مجموعه وجود دارد. در مجموعه رزنتال جايي براي جدايي عناصر پايدار كننده و تاثير بصري آن وجود ندارد. كل ساختمان از هر جهت يكي است و تركيب سه بعدي آن, منجر به مقاومت بالاي آن در مقابل نيروها از تمام جوانب شده است. در واقع فرم هاي به كار رفته در مجموعه, تنها شكل دهنده احساس بصري بازديد كننده نيستند, بلكه بر رفتار مجموعه در درون آن نيز دلالت دارند. ديوارهايي كه با منحني هاي بسيار نرم, به يك فرش بتني و در نهايت به نشانه اصلي مجموعه تبديل شده اند, تشكيل دهنده ساختار دروني موزه نيز هستند و در نماي داخلي, سعي بر نماياندن گوناگوني جلوه هاي بصري فضاي درون دارند.
– معماري :(بررسي نکات لحاظ شده در طراحي ) :
– اين ساختمان به نحوه حرکت و فرهنگ مردم در خيابان هاي اطراف توجه کرده و طبق آن طراحي شده است با توجه به حرکت مردم از گوشه ساختمان لابي در اين بخش قرار گرفته فضاي لابي به طور کامل از شيشه پوشيده شده است و از خيابان داخل آن ديده مي شود و مثل يک فضاي عمومي عمل مي کند که موجب پيوستگي فضاي بيرون و درون شده ، نماي ساختمان به طور کلي از ساختارهاي عمودي و افقي به طور همزمان تشکيل شده است که بر روي يکديگر شناور شده اند ، سطح خيابان به صورت يک منحني به سمت بالا خم شده و به ديوار پشتي تبديل شده و در طول لابي ادامه پيدا ميکند .
– لابي و گالري ها در چند طبقه ساخته شده اند که توسط يک رمپ به يکديگر متصل مي شوند اين رمپ در طول يک شکاف کم عرض در لابي و در زير يک نور گير که نور را تامين مي کند قرار گرفته و به صورت زيگزاگ بالا رفته و باعث ميشود حرکت عمودي به حرکت افقي تبديل گشته و در يک منظره افقي نماهاي

Author: mitra1--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *