مقالات و پایان نامه ها

پیامدهای فرار،پایان نامه درباره همبستگی خانوادگی

دی ۲۲, ۱۳۹۷

پیامدهای فرار
   پیامدهای فرار دختران را می توان در دو دسته پیامدهای اجتماعی و پیامدهای فردی دسته بندی کرد. پیامد اجتماعی مثل انگ اجتماعی عدم امکان بازگشت به شرایط گذشته یا افزایش نرخ مفاسد اجتماعی (پدیده های اجتماعی مثل حلقه زنجیر بهم پیوسته اند طوری که افزایش نرخ آسیب هایی چون طلاق بیکاری اعتیاد منجر افزایش آسیبی مثل فرار دختران و فرار دختران و فرار دختران به افزایش نرخ مفاسد اجتماعی می انجامد به اضافه این که فرار آنها هزینه هایی به جامعه تحمیل می کند و بهداشت روانی و اخلاقی جامعه را نیز تهدید می کند و منجر به بی حرمتی بی اخلاقی تخطی از هنجارها در جامعه می شود و پیامدهای فردی که مهمترین آنرا می توان در بزهکاری دختران دانست بزه هایی که دختران مرتکاب آن می شوند مثل جرایم بر ضد عفت عمومی هم جنس بازی فحشا جرایم منکراتی انحرافات جنسی سرقت تکدی گری سادیسم اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا قاچاق آن سقط جنین و ولگردی بزه هایی که دختران فراری قربانی آن می شوند مثل تجاوزات جنسی و قاچاق آنها به دلیل فقر مالی با اهدافی مثل فروش کبد و کلیه … سوء استفاده های جنسی و بهره کشی از آنها (ساویک و ادین بورگ[1]، 2010 ).
 
   2-7- اقدامات جامعه امروز در برابر فرار دختران
   2-7-1- اقدامات پیشگیرانه: مثل استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهت آگاه کردن والدین از وظایف نسبت به فرزندان یا ایجاد مؤسسات برای تشویق خانواده ها جهت جلوگیری از کثرت اولاد، شناساندن مذهب به نوجوانان، تعدیل نابرابری های طبقاتی و …
   2-7-2- اقدامات تنبیهی یا سرکوبگرانه: پلیس و دستگاه قضایی می تواند با رفتار صحیح از قربانی شدن دختران در معرض آسیب جلوگیری کند و باعث بازگشت آنها به خانه شود. بهتر است شرایطی حاصل شود که زندان آخرین راه باشد چون در زندان نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه آثار مخربش مشکلات تازه می آفریند.
   2-7-3- اقدامات حمایتی: به استناد ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب مورخ 24/3/1359 شوراي انقلاب با الحاق اصلاحيه 24 مرداد ماه 1359 و اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در جلسه 19/11/1375 مجلس شوراي اسلامي، در خصوص تجديد تربيت منحرفين اجتماعي «آسيب ديدگان اجتماعي» و نظر بر اجراي نهاد آئين نامه اجرائي مصوب هيأت محترم وزيران به شماره 60615/ت 85/هـ مورخ 3/3/71 در رابطه با دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيب ديده اجتماعي مسئوليت بازپروري به منظور اصلاح، بازتواني بازگشت به زندگي سالم اجتماعي به سازمان بهزيستي واگذار گرديد كه در سازمان با عنايت به كمبود اعتبار، كمبود نيروي متخصص، عدم تجهيزات و نداشتن ساختمان مناسب و مطابق استاندارد جهت بازپروري نهايت سعي و تلاش را در اين امر به كار     مي برد.
مراكز حمايت و بازپروري دختران آسيب ديده اجتماعي به مراكزی اطلاق مي شود كه طبق وظايف قانوني محوله، اين افراد را نگهداري و يا به صورت شبانه روزي تحت پوشش داشته و از طريق ارائه خدماتي نظير مددكاري اجتماعي، روانشناسي، آموزش هاي فني و حرفه اي و فرهنگي زمينه بازگشت آنان به زندگي سالم را از طريق پيوند مجدد با خانواده آموزش و ايجاد اشتغال و كسب درآمد مشروع، ازدواج و تشكيل خانواده فراهم آورده و در تأمين حداقل نيازهاي اقتصادي و حل و فصل مسائل و مشكلات ياري مي نمايد (صابری اسفیدواجانی و همکاران، 1389).
   2-7-4- خانه سلامت: براي اينكه انسان ها بتوانند در جامعه، زندگي سالمي داشته باشند و فرصت لازم براي رشد طبيعي را بدست آورده، بتوانند توان و استعدادهاي بالقوه خويش را بالفعل ساخته و از گزند هر نوع آسيب در امان بمانند بايد بتوانند از مواهب اجتماعي و اقتصادي موجود در جامعه استفاده كنند حال اگر به هر دليلی، چه فردي، خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي عدده اي از افراد جامعه از جمله زنان و دختران را از حضور در صحنه اجتماعي، تعليم و تربيت و فعاليت هاي اقتصادي و غيره مانع شوند طبعاً فرصتي براي آسيب بيشتر آنان فراهم خواهد شد. بنابراين امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، به منظور نگهداري و حمايت از دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي تا زمان استقلال و خودكفايي فردي و اجتماعي آنان اقدام به ايجاد خانه هاي سلامت براي دختران نموده است.
خانه سلامت به مراكزي اطلاق مي شود كه طبق وظايف قانوني محوله، دختران در معرض آسيب اجتماعي و فاقد حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي را تحت پوشش قرار داده و از طريق ارائه خدمات   زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورده و در تأمين حداقل نيازهاي اقتصادي و جلوگيري از ابتلاء به آسيب هاي اجتماعي ياري مي نمايد. دختران نيازمند حمايت اجتماعي به دختراني اطلاق مي شود كه به دلائلي چون فقدان حمايت خانوادگي مؤثر يا وجود سوء رفتار در محيط خانوادگي به طور موقت آمادگي و درايت اجتماعي و رواني لازم را از دست داده و به دليل عدم توان اجتماعي- اقتصادي لازم براي زندگي مستقل، در معرض خطر آسيب اجتماعي قرار دارند (ساکی و همکاران، 1386).
   2-7-5- اهداف خانه سلامت:
1) حمايت از دختران نيازمند حمايت هاي اجتماعي كه مشكلات اخلاقي نداشته و نيازمند خدمات بازپروري نيستند.
2) فراهم نمودن زمينه هاي تحصيلي، اشتغال، خودكفائي و استقلال اين افراد.
3) شناخت استعدادها و توانمندي هاي دختران و هدايت آنان بسوي استفاده از اين توانمندی.
4) جلوگيري از ابتلاء دختران به آسيب هاي اجتماعي.
   2-7-6- شرايط پذيرش در خانه سلامت:
1) ايراني بودن يا داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2) فوت والدين و يا فقدان حمايت خانوادگي مؤثر با ارائة مدارك لازم و قانوني
3) زنداني بودن يكي از والدين با تأييد مقامات قضائي يا انتظامي و عدم صلاحيت آنها بنابر تشخيص
4) بيماري يا فقدان توانمندي جسماني يا رواني والدين يا سرپرست قانوني با تأييد اداره پزشكي قانوني
5) عدم شناسايي و دسترسي به والدين يا بستگان به تأييد مقامات قضائي
6) عدم صلاحيت والدين به تأييد مقامات قضائي يا تشخيص كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان.
7) داشتن گواهي پزشكي قانوني مبتني بر باكره بودن دختر
8) نداشتن سوءپيشينه كيفري (ساکی و همکاران، 1386).
   2-7-7- نحوه پذيرش در خانه سلامت
به منظور ايجاد هماهنگي در امر پذيرش هاي، خانه سلامت توسط كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان انجام خواهد گرفت. از ابتداي شروع فعاليت ها بايد كوشش در زمينه فراهم آوردن امكانات بازگشت دختر به خانواده و يا بستگان و يا ساير روش هاي ترخيص به منظور كوتاه نمودن زمان زندگي، مورد نظر باشد. کميته امور آسيب ديدگان اجتماعي، متشكل از معاونت امور اجتماعي، كارشناس امور آسيب ديدگان اجتماعي، كارشناس امور حقوقي، مددكار اجتماعي و روانشناس است كه به منظور ايجاد هماهنگي بر جريان كار، نظارت مستقيم دارد. مدت زمان حمايت مالي از دختران در خانة سلامت حداكثر 76 ماه ميباشد و ظرف اين مدت، كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان موظف به تأمين شغل و فراهم آوردن زمينه استقلال مالي دختران مي باشد به استثناي زماني كه دختران خانه سلامتي، با تأييد كمیته امور آسيب ديدگان اجتماعي، توانايي لازم را براي ادامه تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي و دانشگاهي را دارا باشند در اين صورت تا پايان سال اشتغال يا تحصيل بايد از حمايت هاي اقتصادي ـ اجتماعي لازم برخوردار باشند.
در اين مركز، زمينه هاي فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي، اشتغال و استقلال اين دختران، بايد فراهم گردد. همچنين تدوين برنامه اوقات فراغت بايد به گونه اي باشد كه موجب آشنايي هر چه بيشتر اين دختران با ارزش ها، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه شود.
   2-7-8- روش هاي ترخيص از خانه سلامت
1) تحويل به خانواده يا بستگان نسبي و سببي
2) زندگي مستقل با حفظ شرايط قانوني
3) ازدواج
4) ادامه تحصیل (ساکی و همکاران، 1386).
   2-7-9- شرايط و مراحل ترخيص و تحويل به خانواده يا بستگان
1) شناسايي خانواده يا بستگان نسبي و سببي با استفاده از مدارك قانوني يا از طريق مراجع ذيصلاح.
2) تأييد وضعيت كلي تحويل گيرندگان توسط كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان و در موارد خاص تأييد از مقامات ذيصلاح قضائي الزامي است.
3) ارائه راهنمايي هاي لازم به تحويل گيرنده در مورد خصوصيات اخلاقي دختر
4) ارائه اطلاعات بهداشتي و پزشكي دختر به فرد تحويل گيرنده
5) تهيه گزارشات لازم توسط مددكار اجتماعي به استناد بازديد منزل و تحقيقات انجام شده
6) ارائه خدمات اقتصادي و اجتماعي با استفاده از موارد دستورالعمل
7) گزارشات جامع اقدامات انجام شده به كميته امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور.
8) تنظيم صورت جلسه ترخيص توسط اعضاء كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان.
   2-7-10- شرایط و مراحل زندگی مستقل
1) ارائه راهنمايي هاي لازم به دختران در زمينه اشتغال و انتخاب محل سكونت
2) ارائه راهنمايي هاي لازم به منظور رعايت قوانين و مقررات، عرف و عادات موجود در جامعه و توجه به احكام اسلامي
3) فراهم آوردن زمينه رواني- اجتماعي مناسب براي پذيرش موقعيت جديد اجتماعي
4) تهيه گزارش هاي لازم توسط مددكار اجتماعي به استناد بازديدها و پيگيري هاي انجام شده
5) توصيه دختران در مورد اينكه خروج از خانه سلامت بر فراز قطع نظارت بر زندگي آنها نبوده و تا هنگام ازدواج، رفتار و سلوك اجتماعي آنان تحت نظارت سازمان بوده و بعداً نيز به عنوان مشاور و حامي در اختيار آنان خواهد بود
6) تكميل صورت جلسه ترخيص توسط اعضاء كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي استان و اعلام اقدامات انجام شده به دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور (ساکی و همکاران، 1386).
   2-7-11- شرايط ترخيص از طريق ازدواج
1) فراهم آوردن زمينه مساعد به منظور تسهيل در امر ازدواج دختران، با توجه به ضوابط شرعي
2) ارائه راهنمايي هاي لازم و كمك به دختران، جهت انتخاب همسر مناسب
3) بررسي موقعيت اجتماعي و اخلاقي خواستگار توسط مددكار اجتماعي و ارائه گزارش هاي لازم
4) طي كردن دوره آموزش هاي مهارتي زندگي زناشوئي
5) توجيه خواستگار و والدين وي از موقعيت فردي و اجتماعي فرد در جهت تحكيم خانواده ها
6) ترتيب ديدار طرفين ازدواج و توجه به اصول مذهبي اخلاقي و عرف جامعه و رعايت اثرات رواني و عاطفي فردي و جمعي
7) ارائه راهنمايي هاي لازم به دختر، جهت پذيرش موقعيت جديد و رعايت شئون و روابط خانوادگي با توجه به عرف جامعه و ايجاد تفاهم و جلوگيري از بروز اختلافات خانوادگي
8) مشاركت در برگزاري مراسم ازدواج و رعايت آداب و رسوم متناسب با شئونات طرفين
9) تكميل صورت جلسة ترخيص توسط اعضاء كميتة امور آسيب ديدگان اجتماعي استان و اعلام اقدامات انجام شده به دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي
   2-7-12- شرايط ترخيص از طريق ادامه تحصيل
1) ارزيابي توانايي ها و استعدادها توسط روانشناس و مددكاران جتماعي
2) فراهم نمودن زمينه هدايت تحصيلي مناسب
3) تأييد كميته امور آسيب ديدگان اجتماعي
4) پذيرش در مراكز آموزشي و دانشگاهي و اطلاع از وضعيت تحصيلي و ارائه گزارش ها و انعكاس آن در پرونده تحصيلي
5) در مورد دختراني كه در مراكز دانشگاهي غير دولتي پذيرفته مي شوند كميته از محل بودجه حمايت از دانشجويان هزينه هاي مربوط به تحصيل را پرداخت مي نمايد (ساکی و همکاران، 1386).
 
[1] -Saewyc & Edinburgh