منابع تحقیق درمورد صندوق بازنشستگی

………………………………….20
4-2-3: بیمه نیروهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………..21
4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر……………………………………………………………………………………………………23
4-2-5: بازنشستگی کشوری…………………………………………………………………………………………………………27
4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………………………………..28
4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری………………………………………………………………28
4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران…………………………………………………………………………….31
4-3-3: صندوق مشترک بانک ها…………………………………………………………………………………………………..32
4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران………………………………………………………………………………………….34
4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی………………………………………………………………………………………..35
4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..35
4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران………………………………………………………………………………35
4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز…………………………………………………………………………………………..35
4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران…………………………………………………………………………37
4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37
4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38
4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39
4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40
4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41
4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42
4-3-17: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42
4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43
4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44
4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47
5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48
5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50
5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51
5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52
5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53
5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55
5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55
5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58
5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59
5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59
فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60
1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60
1-1: حمایت از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60
1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61
1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62
1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62
1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63
2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63
2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64
2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65
3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….66

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69
1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69
1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70
1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71
1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73
1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73
2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74
2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74
2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………….75
2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80
فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82
1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82
2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85
2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85
2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88
نتیجه گیری و پیشنهاد :………………………………………………………………………………………………………………..93
منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده:
ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است که کیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یک کشور باشد. در بعضى کشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در کشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و… وجود دارد که افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند که با عنایت به خدمات مختلفى که این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان که اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد. لذا لازم است ساز و کارها و تمهیداتى در این راستا اندیشیده شود تا با ایجاد رقابت، خدمات بهتر و بیشترى به شهروندان ارائه گردد و یا با یکسان سازى انواع آن زمینه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد:

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *