منبع تحقیق با موضوع شبکه های اجتماعی

……………………………………41
2-5 نقض حقوق مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………..43
2-5-1 اهمیت مالکیت فکری………………………………………………………………………. …… …… …………..44
2-5-2 مالکیت فکری درحقوق موضوعه …………………………………………………………………………. ……..44
2-5-3 انواع حقوق مالکیت معنوی………………………………………………………………………. …… …………46
2-5-4 نقض مالکیت های فکری در فضای مجازی……………………………………………………………………..52
2-5-4-1 نقض حق مؤلف در فضای مجازی…………………………………………………………………………….53
2-5-5 ضمانت اجرا درخصوص نقض حقوق مولف درحقوق موضوعه……………………………………………51
2-5-6 مصادیق نقض کپی رایت در فضای مجازی…………………………………………………………………….57
2-5-7 مسئولیت مدنی ناشی از لینک غیر مجاز………………………………………………………………………….64
2-5-8 مصادیق لینک‌های غیرمجاز…………………………………………………………………………………………65
2-5-9 مسئولیت مدنی ناشی از نفوذ و هک سیستم……………………………………………………………………..69
2-5-10 مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………………………………………………..75
2-5-11 فیشینگ……………………………………………………………………… …… …… …… …… …… …………76
2-5-11-1 تکنیک هایی که در فیشینگ بکار می رود………………………………………………………………….76
2-5-11-2 مسئولیت مدنی فیشرها……………………………………………………………………….. …… …………78
فصل سوم :مسئولیت مدنی واسطه ها و شبکه های اجتماعی ارتباطات فضای مجازی
3-1 نقش واسطه های فضای مجازی…………………………………………………………………….. …… …………79
3-2انواع واسطه های فضای مجازی……………………………………………………………………… ………………79
3-2-1 سرویس دهنده اینترنت………………………………………………………………………. …… ……………..79
3-2-2 ارائه دهنده خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای…………… ……………81

3-2-3 ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها……………………………………………………………………………..81
3-3 مسئولیت مدنی واسطه های ارتباطات فضای مجازی…………………………………………………………….81
3-3-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر…………………………………………………………………. …… …… …………….82

3-3-2 عنصر تقصیر و لزوم اثبات آن…………………………………………………………… …… ………………….83
3-4 شبکه‌های اجتماعی……………………………………………………………………… …… …… ………………….83
3-4-1 شبکه‏های عمومی و تخصصی……………………………………………………………………………………….84
3-4-2 قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………85
3-4-3 شبکه‌های اجتماعی در ایران……………………………………………………………………………………….85
3-4-4 عضویت درشبکه های اجتماعی از منظرقانون………………………………………………………………….86
3-4-5 مسئولیت مدنی شبکه های اجتماعی در ارتباطات مجازی………………………………………………….90
3-4-5-1 مسئولیت مبتنی بر تقصیر…………………………………………………………………………………………90
3-4-5-2 مسئولیت مبتنی بر قرارداد………………………………………………………………………………………91
3-4-5-2-1 اعتبار شروط محدود کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت…………………………………………………92
3-4-5-2-2 اعتبار شروط محدود‌کننده و ساقط‌کننده مسؤولیت در قوانین ……………………………………94
3-4-6 ضمانت اجراهای نقض حقوق در شبکه های اجتماعی…………………………………….. ………………95
نتیجه گیری…………………………………………………………………. …… …… …… …… …… …………………….98
پیشنهادات…………………………………………………………………………… …… ….. …… …… …… …………..101
منابع وماخذ…………………………………………………………………… …… …… ….. …… …… …… ………….103

چکیده :
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود ، پایان نامه حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

1-1 مقدمه
مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان وخسارت وارده شخص به دیگری است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. مستند مسئولیت مدنی ذکر شده قواعد فقهی و حقوقی است که در اسلام به کرات ،صراحتا مورد بحث و تدقیق نظر فقهاقرار گرفته است. قواعدی هم‌چون لاضرر – اتلاف- تسبیب -غرور- و قاعده علی الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان‌دیده است. این ضرر ممکن است بر اثر افعال عادی شهروندان به دیگری وارد آید و یا این ضرر ناشی از ارتباطاتی که افراد در فضای مجازی با یکدیگر دارند، رخ دهد چراکه امروزه افراد در اینترنت به فروشگاه می‌روند و خرید می‌کنند،در دانشگاه مجازی به سر کلاس مجازی می‌روند و آموزش می‌بینند و حتی در امتحانات به صورت مجازی شرکت می‌کنند، در بازی‌های‌ شبکه‌ای شرکت می‌کنند و یا به سراغ سایر سایتهای اجتماعی می‌روند،به دنبال شغل جدید می‌گردند و کار پیدا می‌کنند و حتی‌ برخی اموراداری خود را در محیط مجازی انجام می‌دهند و مزدشان را در همان‌ محیط به حساب خود دریافت می‌کنند،به بانک های مجازی مراجعه نموده و گردش حساب‌ خودشان را بازبینی می‌کنند و یا به حساب دیگران پول واریز می‌کنند، با دوستان جدید آشنا می‌شوند و با آنها به صورت نوشتاری و زنده در ارتباطند.همه‌ اینها نشان‌دهنده این است که فضای سایبر،رسانه‌ای تعاملی است‌ و مانند رادیو و تلویزیون افراد تنها گیرنده نیستند،بلکه هم گیرنده‌ و هم فرستنده هستند و در واقع انسان‌ها در فضای سایبر نوعی اززندگی‌ را سپری می‌کنند.در قوانین موضوعه در باب زیانهای بوجود آمده درارتباطات فضای مجازی راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب تعیین و در قوانین مختلف متأثر از فضای مجازی تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان‌دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می‌توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید، آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق فضای مجازی انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به قوانین کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام به عمل آید. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده از این‌گونه فعالیت‌ها نهاد مسئولیت مدنی و ضمان غیر عقدی است.
1-2 بیان مساله
احکام مسئولیت مدنی به عنوان مجموعه‏ای که در برابر احکام مسئولیت کیفری، مسئولیت اداری، مسئولیت انضباطی و سایر انواع مسئولیت‏ها قرار می‏گیرد مورد توجه است که در این صورت، قواعد کلی حاکم بر مسئولیت مدنی صرف‏نظر از انواع افعال زیانباری که احتمال تحقق دارند مورد مطالعه قرار می‏گیرند.از این قواعد می‏توان به«قواعد عمومی مسئولیت مدنی» تعبیر کرد.اما گاهی رویکرد حقوقدان یا پژوهشگر به احکام مسئولیت مدنی بدان جهت است که می‏خواهد قواعد عمومی مسئولیت مدنی را بر مصداق‏های خاصی از افعال یا فعالیت‏های زیانبار اعمال کند.برای مثال، درصدد آن است که بداند قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد خطاهای پزشکی، معماری، وکالت، قضاوت، روزنامه‏نگاری و سایر فعالیت‏های انسانی چه تغییر و تحولاتی پیدا می‏کند. در قواعد عمومی مسئولیت مدنی چند نظریه مهم درباره مبنای مسئولیت مدنی وجود دارد، کدام مبنا با مقتضیات حرفه پزشکی یا معماری یا وکالت یا قضاوت و یا روزنامه‏نگاری سازگار است.در این رویکرد، به جای عنوان قواعد عمومی، عناوین«حقوق اعمال نامشروع زیانبار»، «مسئولیت مدنی ناشی از خطای

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *