ش. مهر ۵ام, ۱۳۹۹

صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب ……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-1-2 -وسیله ………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-3-موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………..39
2-2-2- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………………………………….40
تاثیر انگیزه در جرم محاربه ………………………………………………………………………………………………………………41
2-4- شروع محاربه ……………………………………………………………………………………………………………………….41

2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ……………………………………………………………………………………42
2-6- راههای ثبوت و علل اسقاط جرم …………………………………………………………………………………………….43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه …………………………………………………………………………………………………….43
2-6-1-1- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………………………..43
2-6-1-2- اقرار ……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-6-1-3- بینه ……………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-6-2- علل اسقاط محاربه ……………………………………………………………………………………………………………46

2-6-2-1- مرگ محارب ……………………………………………………………………………………………………………….46
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6-2-2- توبه ……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2-3- حق عفو در محاربه ………………………………………………………………………………………………………47
2-6-2-4- جنون و ارتداد …………………………………………………………………………………………………………….48
2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب ……………………………………………………………48
2-7- مجازات اقسام محاربه …………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-1- قتل ………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) …………………………………………………………………………………………………..49
2-7-3- قطع دست و پا ………………………………………………………………………………………………………………..50
2-7-4- نفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-8- نحوه اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-1- تخییر ……………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-8-2- ترتیب و تفصیل ………………………………………………………………………………………………………………53
2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 ………………………………………………………………………54
2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه ……………………………………………………………………………………………55
2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ……………………………………………55
2-10-2- قیام مسلحانه …………………………………………………………………………………………………………………56
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی …………………………………………………………………………….58
2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا …………………………………………………………….60
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………….63
3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………….65
3-1-1- مبانی جرم بغی …………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-1-1- قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………………………66
3-1-2- سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی …………………………………………………………………………………………………….72
3-2-1- ظابطه اقتدار …………………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-2- مسلمان بودن باغبان ………………………………………………………………………………………………………….73
3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت ……………………………………………………………………………………………….73
3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم ……………………………………………………………………………….74

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام ………………………………………………………………………74
3-2-6- مشروعیت نظام ………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………75
3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ……………………………………………………………………………………..76
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران …………………………………………………………………………………………..78
3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ……………………………………………………………………..82
3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی …………………………………………………………………………………………88
3-3-4-1- شکل بیرونی عمل ……………………………………………………………………………………………………….88
3-3-4-2- انگیره مجرم ……………………………………………………………………………………………………………….89
3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی …………………………………………………………………………………….93
3-3-6- ظابطه جرم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………….94
3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی ………………………………………………………………………………….94
3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی …………………………………………………………………………95
3-3-9- عناصر جرم سیاسی …………………………………………………………………………………………………………95
3-3-9-1- عنصر مادی ………………………………………………………………………………………………………………..95
3-3-9-2- عنصر معنوی ………………………………………………………………………………………………………………96
3-3-9-3- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………………..96
3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ……………………………………………………………………..96
نتیجه گیری

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *