ارزشیابی توصیفی

17- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری 102
18- تصمیم گیری و استرس 102
19- علائم استرس 103
20- مدیریت استرس 103
20-1- استراحت 103
20-2- ورزش 105
20-3- رژیم غذایی 105
20-4- صحبت کردن 105
20-5- برنامه ریزی و مدیریت زمان 105
20-6- تفویض 105
21- ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد 105
نتیجه گیری 106

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
باسمه تعالی
« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی»

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

کد پرسنلی : 5617827
شماره ملی :1465691162
نام : فرناز
نام خانوادگی : فقیهی
رشته شغلی :دینی و عربی
عنوان پست سازمانی : دبیر
رتبه قبلی و تاریخ اجراء : ارشد:01/7/1385
رتبه جدید و تاریخ اجراء : خبره:01/10/1389
عنوان مستندات تجربیات مدون: یک دبیر دینی و عربی

با سمه تعالی
« فرم شماره : 1 »
فرم خلاصه اطلاعات مربوط به کارمندان و مستندسازی « ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی»

نام فرناز نام خانوادگی:فقیهی
نام پدر :علی رشته شغلی:دبیر
کد ملی : 1465691162 شماره پرسنلی : 51617827 پست سازمانی:دبیری

سابقه خدمت قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :16/8/24تجربه قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :16/8/24
1 . محل جغرافیایی خدمت : آموزش و پرورش استان اردبیل حوزه محل خدمت« شهر / شهرستان :اردبیل
2 . سوابق تجربی کارمند : « بر اساس فرم 502 اطلاعات پرسنلی»
ردیف رشته شغلی عنوان پست سازمانی دوره تصدی ردیف رشته شغلی عنوان پست سازمانی دوره تصدی
1 اقتصاداجتماعی آموزشیار 5 سال 6 دینی وعربی معاون 2 سال
2 اقتصاداجتماعی آموزگار 1 سال 7 دینی وعربی دبیر 10 سال
3 اقتصاداجتماعی معاون 1 سال 8

4 اقتصاداجتماعی مدیر 1سال 9

5 دینی و عربی دبیر 5سال 10

3 . میانگین امتیاز مکتسبه طول دوره ارزشیابی کارمند : 16/88امتیاز
4 . عناوین دوره های آموزشی مرتبط با شغل : « عالی : 150 ساعت »
ردیف عنوان دوره ساعت ردیف عنوان دوره ساعت
1 بررسی تحلیل و روش تدریس دینی پایه دوم 32 7

2 اموزش مهارتهای زندگی 24 8

3 روشهاو فنون تدریس 24 9

4 بررسی وروش تدریس دینی پایه سوم 40 10

5 بررسی تحلیل و روشتدریس عربی و پایه اول 40 11

6
12

* جمع ساعت دوره های آموزشی : 2150 ساعت
5 . مهر و امضاء مدیر کل آموزش و پرورش استان : ………………………………………….. 6 . امضاء رییس امور اداری و
تشکیلات استان : …………………………………………………

« ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی » « فرم شماره : 2»
* مستند سازی تجربیات « کارمند محترم لطفاً در خصوص هر یک از قسمتهای زیر چند سطر توضیح دهید »
مقدمه : ارائه توضیح کلی در خصوص حوزه فعالیت کارمند :
1 . ارزشیابی عمومی :
– نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
الف :تحلیل در رشته مرتبط با شغل ب: مطالعه در حول و محور رشته شغل مربوطه
ج :ارعایت نظم و مقررات در طول خدمت د : آموزشهای ضمن خدمت و ارائه خدمت صادقانه
– نقاط ضعف در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف : عدم وجود امکانات لازم جهت ارائه خدمت ب: عدم انگیزه کافی بعلت بی توجهی مسئولان
ج : وجود تبعیض ناروا در بین همکاران موجب دلسردی می شود :
………………………………………………………………………………………………….
2 . اقدامات خاصی که در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است
توجه خاص به آموزشهای مربوط به آشنایی با قرآن کریم و زندگی با ائمه اطهار (ع) برای الگوسازی طبق حدیث ثقلین به نتیجه رسیده است و دانش آموزان بسیاری در این مسیر قرار گرفتند.
3 . بیان نکات ویژه و کلیدی حاصل تجربیات کارمند که منجر به بهبود وضع در حوزه کاری شده است .
دقت لازم به تفاوت های فردی و توجه خاص به روابط انسانی حاکم در حوزه کاری منجر به بهبود وضع در حوزه کاری اینجانب شده است.
4 . برنامه خاص برای آینده ناشی از تجربیات گذشته .
استفاده بهینه از تجربیات گذشته بنحوی که بتوان نقاط ضعف گذشته را تبدیل به نقاط قوت کرده و با عدم تکرار اشتباهات و اشکالات انجام شده بتوان نتیجه بهتری از تجربیات گذشته گرفت.
5 . مهر و امضاء مدیر کل آموزش و پرورش استان : ………………………………………….. 6 . امضاء رییس امور اداری و تشکیلات استان : …………………………………………………

بیوگرافی :

اینجانب فرناز فقیهی فرزند علی به شماره شناسنامه 51 صادره از اردبیل در سال 1345 درشهرستان اردبیل متولد شده و تحصصیلات ابتدایی خودرا در دبستان دهخدا و اقع در کوچه عارف و مقطع راهنمایی را در آموزشگاه پروین اعتصامی و دوره متوسطه را در دبیرستان هاجر واقع در چهارراه امام سپری نمودم ودر سال 67 به عنوان آموزشیار نهضت در اردبیل مشغول بکار شدم ک ضمن تدریس همزمان دردانشگاه اسلامی واحد اردبیل در رشته دینی و عربی به تحصیلات خود در مقطع کاردانی ادامه دادم وبعدارز مدتی خدمت به شهرستان گرمی وهیر منتقل شدم ونهایتا در اردبیل مشغول به خدمت شدم.
من الله التوفیق

من الله التوفیق مقدمه
ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .
معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .
ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .
در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .
– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .
– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر
– تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .

اهداف این تحقیق عبارتند از :
مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .
در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .
فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.

اهداف تحقیق :
کسب مهارت های بحث و گفتگو
مشارکت در فعالیتهای گروهی
ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری
کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی
کسب مهارتهای مطالعه درست
توجه به موضوع مورد مطالعه
کسب مهارت تفکر انتقادی
ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی
تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب
تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن
افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود
چکیده
در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .
بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .
پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد .
برای مثال : در آزمون عملکرد ، تهیه یک آزمون عملکرد از نوع سیاهه یا چک لیست می باشد .
در مجموع امیدواریم که راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده از ابزار ها و نتایج حاصل از ارزشیابی توصیفی ارائه شده باشد .
ارزشیابی تحصیلی
هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشیابی است بعضی مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار می روند اما به واقع هم معنا نیستند . سنجش اندازه گیری عملکرد است و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ارزشیابی است .
ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش یابی و سنجش قرار می گیرد .
اگر یادگیریهایی که فراگیران لازم دارند تا رشد کنند و به شکوفایی برسد ، صورت نگیرد ، به این معناست که هیچ تغییری در آنها به

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *