تحقیق رایگان درمورد آیین دادرسی کیفری

………………………………………………. 9
1-10 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : مبانی نظری
2-1 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-1جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی………………………………………………………………….18
2-1-2جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی………………………………………………………………………..18
2-1-3 جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر…………………………………………………………..21
2-2 تبیین مفاهیم واژگان…………………………………………………………………………………………………………23
2-2-1مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-1-1 تبیین مفهوم شاکی …………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-2 معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-1-3 معنای اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-2 مفاهیم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-2-1 شرایط شاکی وشکایت……………………………………………………………………………………………..26
2-2-2-2 شرایط شاکی…………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-2-3 شرایط شکایت………………………………………………………………………………………………………..28
2-2-2-4 مشخصات و محتوای شکواییه…………………………………………………………………………………..29
2-2-2-5 عرض حال شفاهی…………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-6 مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………31
2-2-2-6-1شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..33
2-2-2-6-2 شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….33
2-2-2-6-3 شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….34
2-2-2-6-4 شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….36
2-2-2-6-5 شاکی وخواهان و متشکی عنه………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی
3-1ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………37
3-1-1انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-1ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..39
3-1-1-2ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………46
3-1-1-3ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….46
3-1-2جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..48
3-1-3نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………50

3-2انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-1شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….53
3-2-2شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..58
3-3-1انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-1 انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..59
3-3-1-2 انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………59
3-3-2انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………60

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی
4-1گذشت شاکی…………………………………………………………………………………………………………………..63
4-1-1بازگشت از گذشت توسط شاکی…………………………………………………………………………………….65
4-1-2اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم…. 67
4-2حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………68
4-2-1اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….68
4-2-2حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..86
4-2-3آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..88
4-2-4حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………93

4-2-4-1حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………93

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-4-2حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………94
4-2-4-3حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..94
4-2-4-4حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….97
4-3حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………99
4-3-1حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….105
4-3-2حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………107
4-3-3حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..108
4-3-4حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………109
4-3-5حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..110
4-4حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….110
4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب1378………………………………………………………..110
4-4-2 حقوق شاکی درآیین دادرسی کیفری مصوب1392 ………………………………………………………..114
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………124
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………124
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………126
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….131
صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………..132
چکیده
استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف وبعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان وعالمان حقوق ارایه گردیده بااین اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت درفرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خودقرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهدداشت وبه جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *