Browsing Category: پایان نامه ها و مقالات

 • دانلود تحقیق حقوق در مورد شرکت تأمین سرمایه

  قبول نمودهاند. در این توافق، فروشنده میپذیرد که دارایی موردنیاز مشتری را خریداری نماید و آن ‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌ شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ با توجه به توافق دو طرف میتواند نقدی و یا به ‌صورت اقساط باشد. باتوجه به گوناگونی اوراق مرابحه میتوان قلمرو وسیع این اوراق را در …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • دانلود تحقیق حقوق در مورد ﺧﺪﻣﺎﺕ

  همین دلیل است که بایع حق فسخ عقد را ندارد، زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد و اگر زیانی هم به بار آید، ناشی از تقصیر خود اوست. این موارد نیز در بیع مرابحه وجود دارند.ــ توابع مبیع: بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • دانلود تحقیق حقوق در مورد مبانی مشروعیت

  می شود و مالاً وصف تملیکی بودن بیع، منحصر به بیع عینِ معین می گردد. برخی از محققان معتقدند: ملکیتی که متعاقدین در عقد بیع انتقال می دهند، امری اعتباری است که همچون اعراض به وجود موضوع در خارج نیاز ندارد و مبادله ای که مقوّم مفهوم بیع است بین دو اعتبار مالی که هریک …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • دانلود تحقیق حقوق در مورد بانکداری اسلامی

  نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : فناوری اطلاعات

  توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و مجدداً رویه به حالت سابق بازگشت. برای بهتر روشن شدن موضوع شرح شکایت شاکی، دفاعیات مدعیعنه و رأی هیأت عمومی دیوان به قرار زیر بیان میگردد. موضوع رأی: ابطال مواد38، 44، 45 و47 الحاقی به آییننامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985/ت46956هـ- 28/1/1391هیأت وزیران شاکی: …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : نشریات الکترونیکی

  فیلترشکن برای شخص دیگری بفرستد، مرتکب توزیع شده است؟ یا این امر در زمره ارتباط خصوصی آن فرد قرار می‌گیرد؟ اصطلاحاتی مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و باید مشخص شود که منظور از آنها چیست؟کارگروه بهتر است در خصوص حیطه صلاحیت خود و مبنا و فلسفه وجودی‌اش تأمل بیشتری نماید، کارگروه نباید …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : محرومیت اجتماعی

  عنوان افساد فیالارض را تعریف کرده؛ لیکن این تعریف نیز بسیار موسع و تفسیربرانگیز است.چنانچه رسانه‌نگاری مرتکب جرایم پیشگفته شود، بهتر است قانونگذار ابتدا جرم مفسد ‌فی‌الارض و شرایط تحقق آن را در این حوزه تعریف و بیان کند و سپس مجازات مناسب با آن را مقرر سازد. البته در فرضی که هرگاه یک رسانهی …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : مجازات اسلامی

  کیفری.      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          7- اخلال در رسیدگی‌های قضایی: مسؤولیت کیفری.8- نقض عفت عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق: مسؤولیت کیفری.9- انتشار مطالب الحادی و کفرآمیز: مسؤولیت کیفری.علاوه بر اینکه شرایط تحقق هر یک از مسؤولیت‌های مدنی و کیفری متفاوت از دیگری است؛ هر یک از …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : مجازات اسلامی

  به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.طبق اعلام کمیته تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه‌ای که ناظر بر فضای عمومی اینترنت بوده بصورت فهرستی ذیل عنوان مصادیق محتوای مجرمانه از سوی آن کمیته احصاء گردیده که طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷
 • پایان نامه رشته حقوق : قانون مجازات اسلامی

  از مدیران اجرایی گوگل را پس از پخش ویدئویی در مورد رفتار خشونت آمیز با یک نوجوان معلول که توسط یکی از کاربران گوگل به اشتراک گذاشته شده بود به اتهام تجاوز از قانون حفاظت از دادههای ایتالیا محکوم کرد. اگرچه این ویدئو از فضای مجازی با توجه به اخطاری که توسط مقامات ایتالیایی داده …

  دی ۲۸, ۱۳۹۷