Blog

۳-۱- موضع و شرایط تحقق مسئولیت ترک فعل در حقوق ایراناصولاً از نظر ماهیت تفاوتی بین فعل و ترک فعل در اینکه موجب سلب حیات از دیگری شوند، وجود ندارد، زیرا همانگونه که یک فرد می‌تواند با انجام فعل مانند تیراندازی، سم دادن و ضربه زدن دیگری را به قتل برساند، ترک فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینکه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینکه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی که با ارتکاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی که با ترک فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یک نسبت حکم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.از نظر فقهی، همانگونه که قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتکاب یابد همچنین می‌تواند…

Read more

شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم اجازه اجرای الگوریتمهای پردازش درون شبکهای چندرسانه‌ای بر روی داده‌های خام گرفته شده از محیط میدهد. میتوان بر اساس شرایط، با استفاده از روش‌هایی جلوی انتقال دادههای اضافی و غیرضروری را گرفت. بعنوان مثال، در برنامههای امنیتی ویدئو[۶۹]، اطلاعات مربوط به صحنههای غیرضروری میتواند در غالب یک عدد فشرده شده و یا حتی ارسال نگردد، در حالی که در برنامههای محیطی، تکنیک‌های فیلترکردن توزیع شده میتواند یک تصویر time-elapsed تولید کند]۴[. درنتیجه ضروری است که یک معماری مستقل از کاربرد به منظور انعطافپذیر ساختن پردازش درون‌شبکه‌ای محتویات چندرسانه‌ای جمعآوری شده از محیط، توسعه داده شود. مصرف توان. مصرف توان یکی از اساسیترین نگرانیها در شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم می‌باشد (حتی بیشتر از شبکه‌های حسگر بی‌سیم). در حقیقت حسگرها، دستگاههای محدود به باتری هستند، درحالی که کاربردهای چندرسانه‌ای میزان زیادی داده تولید میکند که نیاز به نرخ ارسال بالا و پردازش بیشتری است. مصرف توان غالب در…

Read more

سرویس‌های مکانیاب افراد. محتویات چندرسانه‌ای نظیر ویدئو و تصویر، به همراه تکنیک‌های پیشرفته پردازش سیگنال، می‌تواند برای مکان‌یابی افراد گمشده و یا شناسایی مجرمان و تروریست‌ها مورد استفاده قرار گیرد. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. کنترل فرآیندهای صنعتی. محتویات چندرسانه‌ای همچون تصویر، دما و یا فشار، می‌توانند برای کنترل فرآیندهای بلادرنگ صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال در کنترل کیفیت فرآیند تولید، می‌توان از شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم برای یافتن ایرادها و نواقص محصولات نهایی، استفاده کرد. علاوه بر این، در خطوط تولید سیستم‌های بینایی ماشین می‌توانند جهت و موقعیت قطعات را تشخیص داده و روبات‌ها با استفاده از این اطلاعات قطعات را بدون مشکل بردارند. ترکیب بینایی ماشین و شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم می‌تواند موجب ساده شدن و انعطافپذیری سیستم‌های بازرسی تصویری، که نیاز به سرعت بالا، بزرگنمایی زیاد و عملیات پیوسته دارند، شود.]۳۸[همان‌طور که در ]۱[ مشاهده می‌شود، شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای…

Read more

۱) واحد حسگر۲) واحد پردازش۳) واحد دریافت و ارسال۴) واحد توان.البته بسته به کاربرد، شبکه‌های حسگر می‌توانند شامل اجزای دیگری چون: سیستم پیدا کردن مکان جغرافیایی، مولد توان و بخش مربوط به حرکت در گره های متحرک نیز باشند.بخش‌های اصلی هر حسگردر این بخش اندکی درباره بخش‌های اصلی هر حسگر توضیح می‌دهیم.۱) واحدهای حسگری معمولاً از دو بخش حسگرها و مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال تشکیل می‌شوند. حسگرها بر اساس دریافت‌هایشان از پدیده مورد مطالعه، سیگنال‌های آنالوگ را تولید می‌کنند. سپس این سیگنال‌ها توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال به سیگنال دیجیتال تبدیل شده و به بخش پردازش سپرده می‌شوند.۲) بخش پردازش که معمولاً با یک حافظه کوچک همراه است، همکاری گره با گرههای دیگر را در جهت انجام وظایف محول شده به هر حسگر مدیریت می‌کند.۳) بخش فرستنده و گیرنده، گره را به شبکه متصل می‌کند. بخش توان نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک گره حسگری است. توان مورد نیاز ممکن…

Read more

وجود برخی ویژگی‌ها در شبکه حسگر انداز، آن را از سایر شبکه‌های سنتی و بیسیم متمایز می‌کند. از آن جمله عبارتند از: تنگناهای سختافزاری شامل محدودیت‌های اندازه فیزیکی، منبع انرژی، قدرت پردازش، ظرفیت حافظه تعداد بسیار زیاد گره‌ها چگالی بالا در توزیع گره‌ها در ناحیه عملیاتی وجود استعداد خرابی در گره‌ها تغییرات توپولوژی به صورت پویا و احیاناً متناوب استفاده از روش پخش همگانی در ارتباط بین گره‌ها در مقابل ارتباط نقطه به نقطه داده محور بودن شبکه به این معنی که گره‌ها کد شناسایی ندارند.کاربرد شبکه‌های حسگر بیسیمکشاورزی دقیقاستفاده از شبکه‌های حسگر بیسیم در کشاورزی اجازه می‌دهد آبیاری به طور دقیق انجام شود و بارور کردن خاک به وسیله قرار دادن حسگرها در داخل خاک انجام می‌شود. برای این کار تعداد حسگرهای نسبتاً کمی نیاز است تقریباً یکسان سود در هر صد متر مربع. به همین نحو، برای کنترل آفت در زمین کشاورزی می‌توانیم از این شبکه استفاده کنیم. همچنین،…

Read more

۵۸۳٫۹ ۱۰۲۴ جدول ‏۲‑۴ فرمت‌های ویدئویی که توسط H.263 پشتیبانی می‌شوند. ]۳۶[شکل ‏۲‑۶ آرایش GOB ها در تصاویر H.263 ]36[H.264سال‌های آخر قرن ۲۰ شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه توان محاسباتی برنامه‌های ویدئویی و شبکه‌های پشتیبانی کننده از ویدئو، بود. در نتیجه نیاز به کدک[۴۶]‌های پیشرفته ویدئو علاوه بر استانداردهای موجود H.261، H.262 و H.263 احساس می‌شد. دو گروه پیشرو در این زمینه یعنی ITU-T و ISO-MPEG پیشنهاد دادند که استاندارد جدید شامل موارد زیر باشد: افزایش کارایی فشرده‌سازی پشتیبانی از کاربردهای خاص ویدئویی نظیر ویدئوکنفرانس، ذخیره DVD، پخش همگانی ویدئو و جریان‌سازی بر روی اینترنت[۴۷] قابلیت اطمینان بیشتر در سال ۲۰۰۱ کمپانی ITU دو پروژه را آغاز نمود. اولین پروژه، کوتاه مدت بوده و بدنبال اضافه کردن ویژگی‌هایی به استاندارد H.263 بود. این پروژه به نسخه ۲ استاندارد H.263 منجر شد. پروژه بعدی، بلندمدت بوده و به منظور توسعه استانداردی جدید برای فشرده‌سازی کارای ویدئو، صورت پذیرفت. استاندارد H.264 که…

Read more

فشرده‌سازی معمولاً همراه با گمشدگی اطلاعات است. کد کردن فریم Fi با استفاده از فریم Fi-1، باعث بوجود آمدن کمی اعوجاج می‌شود و همینطور کد کردن فریم Fi+1 با استفاده از فریم Fi (که خود دارای کمی اعوجاج است) باعث اعوجاج بیشتر می‌شود. در فرآیند انتقال داده‌ها نیز ممکن است تعدادی بیت گم شوند.در نتیجه به مرور شاهد خطاهای تجمعی خواهیم بود. به همین دلیل نیاز به استفاده مکرر از intra-فریم‌ها در توالی ارسالی می‌باشد. intra-فریم‌ها با I و inter-فریم‌ها با P[26] نشان داده می‌شود.می‌توان یک فریم دیگر را در نظر گرفت که هم بر اساس فریم قبلی و هم بر اساس فریم بعدی کد می‌شود. کند بودن کدگذار[۲۷] اهمیت چندانی ندارد ولی کدگشا[۲۸] باید سریع باشد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز برای پخش را به موقع آماده نماید. معمولاً کدگشاها دارای چندین مدار هستند که به طور همزمان در حال کدگشایی از چندین فریم هستند. فرض کنید کدگذار فریم ۲ را بر اساس هردو فریم…

Read more

۴:۲:۰ ۴:۲:۰ نسبت ابعاد ۴:۳ ۴:۳ ۴:۳ ۴:۳ فیلد/ثانیه ۶۰ ۵۰ ۳۰ ۳۰ یک در میانی بله بله خیر خیر جدول ‏۲‑۲ نمونه‌هایی از ویدئوی دیجیتال ]۳۶[HDTV[17]با معرفی فیلم‌های صفحه گسترده، تمایل کاربران برای دیدن این نوع فیلم‌ها افزایش یافت چرا که کاربر از وسعت دید بیشتری برخوردار بوده و حس “در محل بودن” به وی دست می‌دهد. هدف اصلی HDTV افزایش وضوح به ازای هر فیلد نمی‌باشد بلکه افزایش وسعت دید کاربر، مخصوصاً عرض آن می‌باشد. اولین نسل HDTV بر روی تکنولوژی آنالوگ بوده که توسط شرکت SONY و NHK در ژاپن در دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. نسخه تکمیل یافته آن از ۱۱۲۵ اسکن خط و نسبت ۱۶:۹ استفاده می‌کند. همچنین از ماهواره برای پخش همگانی آن استفاده می‌شود. کانال‌های DBS[18] که از آن بهره می‌برده‌اند، پهنای باندی معادل ۲۴ MHz نیاز داشتند. در نتیجه نیاز به فشرده‌سازی ویدئو نیازی اساسی بود. برای ویدئو، MPEG-2 و برای صوت AC-3…

Read more

نمونه‌برداری جزئی کروما[۱۵]در نمونه‌برداری کروما با ۳ عدد سروکار داریم که نشان‌دهنده‌ی تعداد پیکسل‌های فرستاده شده به ازای سیگنال‌های Y، Cb و Cr است. در نتیجه شماتیک ۴:۴:۴ این مفهوم را می‌رساند که هیچ نمونه‌برداری جزئی کروما صورت نمی‌گیرد و همه پیکسل‌ها ارسال می‌شوند. شماتیک ۴:۲:۲ نشان‌دهنده‌ی نمونه‌برداری جزئی افقی سیگنال‌های Cb و Cr با فاکتور ۲ می‌باشد. بدین صورت که تمامی پیکسل‌های شماره‌گذاری شده از ۰ تا ۳ مربوط به Y ارسال می‌شوند و ۲ پیکسل از هر Cb و Cr به شکل زیر ارسال می‌شوند. (Cb0, Y0)(Cr0, Y1)(Cb2, Y2)(Cr2, Y3)(Cb4, Y4) … شماتیک ۴:۱:۱ نمونه‌برداری جزئی با فاکتور ۴ و به صورت افقی انجام می‌شود. شماتیک ۴:۲:۰ نمونه‌برداری جزئی با فاکتور ۲، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی انجام می‌شود. در شکل ‏۲‑۱ مثالی از نمونه‌برداری جزئی با شکل نشان داده شده‌اند. شماتیک ۴:۲:۰ معمولاً در JPEG و MPEG استفاده می‌شوند. ]۳۶[۴:۲:۲۴:۴:۴۴:۱:۱۴:۲:۰پیکسل فقط با مقدار Yپیکسل…

Read more

پیش زمینهشبکه‌های نظارتی بی‌سیم دسته‌ای مهم از شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم است که ترافیک غالب آن چندرسانه‌ای (ویدئوها، تصاویر و صوت‌های بدست آمده از حسگرها) می‌باشد. برای درک هرچه بهتر این شبکه‌ها ابتدا نیاز است یک شناخت مقدماتی از چندرسانه‌ای داشته و سپس به مطالعه‌ی شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم و نسل قبل از آن، یعنی شبکه‌های حسگر بی‌سیم بپردازیم.چندرسانه‌ایچندرسانه‌ای چیست؟افرادی که از واژه چندرسانه‌ای استفاده می‌کنند به دسته‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال فروشنده رایانه چندرسانه‌ای را به عنوان رایانه‌ای شامل سیستم صوتی، درایو نوری DVD و … می‌داند. فروشنده وسایل سرگرمی ممکن است چندرسانه‌ای را به عنوان سیستم تلویزیون کابلی تعاملی با قابلیت دسترسی به صدها کانال دیجیتالی بر روی اینترنت یا شبکه، بداند. در علم رایانه، مفهوم چندرسانه‌ای عبارتست از مجموعه‌ای از ماژول‌ها نظیر متن[۴]، تصاویر[۵]، گرافیک[۶]، انیمیشن[۷]، ویدئو[۸] و صوت[۹] که می‌توانند به صورت تعاملی باشند.در این بخش ابتدا به بیان مفاهیم و اصول اولیه…

Read more

20/840