Leave a Comment on ارزیابی عملکرد
ادمه مطلب ارزیابی عملکرد
Posted in مدیریت

ارزیابی عملکرد

۲-۲-۱تعارف و مفاهیم ارزیابی عملکرد و به‌طور کلی‌تر مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن می‌توان اطلاعات مفید و…