Leave a Comment on سرمایه فکری – افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی
ادمه مطلب سرمایه فکری – افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی
Posted in مدیریت

سرمایه فکری – افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی

افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، تولید‌کنندگان را وادار ساخته است تا ساختار هزینه‌های خود را بهتر بشناسند. درگذشته…

Leave a Comment on وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و بررسی کاستیهای آن
ادمه مطلب وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و بررسی کاستیهای آن
Posted in مدیریت

وضعیت بورس اوراق بهادار در ایران و بررسی کاستیهای آن

عمر بورس اوراق بهادار در ایران به کمتر از چهل سال می رسد و بررسی سالهای رشد این سازمان حاکی…

Leave a Comment on ارزیابی عملکرد
ادمه مطلب ارزیابی عملکرد
Posted in مدیریت

ارزیابی عملکرد

۲-۲-۱تعارف و مفاهیم ارزیابی عملکرد و به‌طور کلی‌تر مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن می‌توان اطلاعات مفید و…